ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฉัตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
=== เศวตฉัตร ===
เป็นฉัตรผ้าขาวกว้าง มี 4 แบบ ดังนี้
* '''พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร''' (''นพ''; เก้า, ''ปฎล''; ชั้น, ''เศวต''; สีขาว) เป็นฉัตรผ้าขาว 9 ชั้น มีระบาย 3 ชั้น ขลิบทอง แผ่ลวด และมียอด ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่ทรงรับพระราชพิธีบรมราชภิเษกตามโบราณราชประเพณีแล้ว ฉัตรแบบนี้เรียกโดยย่อว่า "พระมหาเศวตฉัตร" เป็นฉัตรผ้าขาว 9 ชั้น มีระบาย 3 ชั้น ขลิบทอง แผ่ลวด และมียอด เป็น[[กกุธภัณฑ์|ราชกกุธภัณฑ์]]ของ[[พระมหากษัตริย์]]ที่สำคัญที่สุด มีที่ใช้คือ ปักที่[[พระราชอาสน์|พระแท่นราชอาสน์]]ราชบัลลังก์ กางกั้นเหนือพระแท่นที่บรรทม ปัก[[พระยานมาศ]] และแขวนกางกั้นพระโกศทรงพระบรมศพ เป็นต้น แต่โบราณมาไทยถือเศวตฉัตร เป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด เศวตฉัตร หมายถึง ความเป็นพระราชามหากษัตริย์เช่นเดียวกับมงกุฎของชาวยุโรป ตามประเพณีของพราหมณ์แต่เดิม เป็นเศวตฉัตร 6 ชั้น อันหมายถึง [[สวรรค์]] 6 ชั้น ตั้งแต่ชั้น[[จตุมหาราชิกา]]จนถึงชั้น[[ปรนิมมิตวสวัตดี]] ความหมายของฉัตร 9 ชั้นที่ใช้ในปัจจุบันหมายถึง ผู้ที่ชนะทั้ง 8 ทิศ ชั้นล่างสุด หมายถึงพระมหากษัตริย์ที่จะต้องทรงแบกภาระอันใหญ่หลวงในการดูแลประชาชนทั้ง 8 ทิศ ปัจจุบันมีพระมหาเศวตฉัตรแห่อยู่จำนวน 7 องค์ ได้แก่[[ไฟล์:พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร.png|thumb|พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ( ฉัตรขาว 9 ชั้น )]][[ไฟล์:พระสัปตปฎลเศวตฉัตร.png|alt=|thumb|197.969x197.969px|พระสัปตปฎลเศวตฉัตร ( ฉัตรขาว 7 ชั้น )]]
*#[[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]] (ท้องพระโรงกลางเหนือพระที่นั่งพุดตานถม)
*# [[พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท]] (ท้องพระโรงเหนือพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุก)
46

การแก้ไข