ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โยนกนครไชยบุรีราชธานีศรีช้างแส่น"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# พระองค์พิง (คนละองค์กับพระองค์พิงในลำดับที่20)
# พระองค์เพียง
# พระองค์พัง (พระองค์พังคราชหรือพระเจ้าพรหมมหาราช)
# พระองค์ทุกขิตะ (เจ้าทุกขิตะกุมาร)
# พระองค์มหาวัน
# พระองค์มหาไชยชนะ สิ้นสุดราชวงศ์สิงหนติ เมืองโยนกนครไชยบุรีราชธานีศรีช้างแส่นล่มสลาย
(หมายเหตุ รายชื่อกษัตริย์ราชวงศ์สิงหนติ อ้างอิงจากตำนานสิงหนติโยนก ฉบับวัดลำเปิง จ.เชียงราย เป็นหลัก)
 
 
== อ้างอิง ==
721

การแก้ไข