ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ท482"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
{{ขบวนรถไฟ|{{{1}}}|ท914482|ท่านาแล้ง|หนองคาย|10.00|10.15| สถานะเป็นรถรวม
ทดแทนขบวน 914 }}
745

การแก้ไข