ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทรูวิชั่นส์"

(เหตุการณ์หลังทรูวิชั่นส์ออกอากาศจริง)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
| FILM
| บริษัท ทรูวิชันส์ จำกัด
| {{yes|มี}}
| {{Yesyes|มี}}
| {{noyes|ไม่มี}}
| {{noyes|ไม่มี}}
| {{noyes|ไม่มี}}
| {{noyes|ไม่มี}}
| {{no|ไม่มี}}
| {{no|ไม่มี}}
|-
! 116
| [[ทรูฟิล์มเอเชีย|True Film Asia HD]]
| FL A HD
| บริษัท ทรูวิชันส์ จำกัด
| {{yes|มี}}
| {{yes|มี}}
| {{yes|มี}}
| {{yes|มี}}
| {{no|ไม่มี}}
| {{no|ไม่มี}}
| {{no|ไม่มี}}
| {{no|ไม่มี}}
| {{no|ไม่มี}}
| {{no|ไม่มี}}
|-
! 229
| โมโน29
|Mono29
| Mono Group Televisions
| {{yes|มี}}
| {{Yes|มี}}
| {{no|ไม่มี}}
| {{no|ไม่มี}}
|-
! 237
| [[ทรูฟิล์มเอเชีย|True Film Asia HD]]
| FL A HD
| บริษัท ทรูวิชันส์ จำกัด
| {{yes|มี}}
4,303

การแก้ไข