ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:Infobox body of water"

ปรับปรุงใหม่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ปรับปรุงใหม่)
<includeonly>{{Infobox
{| class="infobox vcard" style="width: 22em; font-size: 90%; text-align:left; {{#ifeq:{{{align}}}|left| float:{{{align}}}; clear:{{{align}}}; margin-right:12px|}}"
| bodyclass = vcard
|-
| bodystyle = width: 22em; font-size: 90%; text-align:left;
! colspan="2" style="background:#CEDEFF; font-size:larger; text-align:center;" | {{#if: {{{lake_name<includeonly>|</includeonly>}}}|<span class="fn org">{{{lake_name}}}</span>}}
|-
{{#if: {{{image_lake|}}}|
{{!}} colspan="2" style="line-height:1.2; border-bottom:1px solid #CEDEFF;" {{!}} <div style="border:1px solid #CEDEFF;">[[File:{{{image_lake}}}|240px|center|{{#if: {{{lake_name|}}}|{{{lake_name}}} -}} {{{caption_lake|}}}]]</div>{{#if: {{{caption_lake|}}}|<center>{{{caption_lake}}}</center>}}|<includeonly>[[Category:Wikipedia infobox lake articles without image]]</includeonly>}}
|-
{{#if: {{{image_bathymetry|}}}|
{{!}} colspan="2" style="line-height:1.2; border-bottom:1px solid #CEDEFF;" {{!}} <div style="border:1px solid #CEDEFF;">[[File:{{{image_bathymetry}}}|240px|center|{{#if:{{{lake_name|}}}|{{{lake_name}}} -}} {{{caption_bathymetry|}}}]]</div> <center>{{{caption_bathymetry}}}</center>}}
|- class="adr"
{{#if: {{{location<includeonly>|</includeonly>}}}|
! ที่ตั้ง
{{!}} <span class="region">{{{location}}}</span>|}}
|-
{{#if: {{{group<includeonly>|</includeonly>}}}|
! Group
{{!}} {{{group}}}|}}
|-
{{#if: {{{coords<includeonly>|</includeonly>}}}|
! title="Geographical coordinates"{{!}} พิกัด
{{!}} {{{coords}}}|<includeonly>[[Category:Wikipedia infobox lake articles without coordinates]]</includeonly>}}
|- class="note"
{{#if: {{{type<includeonly>|</includeonly>}}}|
! ชนิด
{{!}} {{{type}}}}}
|- class="note"
{{#if: {{{inflow<includeonly>|</includeonly>}}}|
! title="Primary inflows: rivers, streams, precipitation"{{!}} [[inflow (hydrology)|แหล่งน้ำไหลเข้า]]
{{!}} {{{inflow}}}}}
|- class="note"
{{#if: {{{outflow<includeonly>|</includeonly>}}}|
! title="Primary outflows: rivers, streams, evaporation"{{!}} แหล่งน้ำไหลออก
{{!}} {{{outflow}}}}}
|- class="note"
{{#if: {{{catchment<includeonly>|</includeonly>}}}|
! พื้นที่รับน้ำ
{{!}} {{Infobox lake/convert|{{{catchment}}}|km2|sqmi|lk=ordomag}}}}
|-
{{#if: {{{basin_countries<includeonly>|</includeonly>}}}|
! ประเทศใน[[ลุ่มน้ำ]]
{{!}} {{{basin_countries}}}|}}
|-
| colspan="2"|<div style="border-bottom:1px solid #CEDEFF;"></div>
|- class="note"
{{#if: {{{length<includeonly>|</includeonly>}}}|
! ช่วงยาวสุด
{{!}} {{Infobox lake/convert|{{{length}}}|km|mi}}}}
|- class="note"
{{#if: {{{width<includeonly>|</includeonly>}}}|
! ช่วงกว้างสุด
{{!}} {{Infobox lake/convert|{{{width}}}|km|mi}}}}
|- class="note"
{{#if: {{{area<includeonly>|</includeonly>}}}|
! พื้นน้ำ
{{!}} {{Infobox lake/convert|{{{area}}}|km2|sqmi|lk=ordomag}}}}
|- class="note"
{{#if: {{{depth<includeonly>|</includeonly>}}}|
! ลึกเฉลี่ย
{{!}} {{Infobox lake/convert|{{{depth}}}|m|ft}}}}
|- class="note"
{{#if: {{{max-depth<includeonly>|</includeonly>}}}|
! ลึกสุด
{{!}} {{Infobox lake/convert|{{{max-depth}}}|m|ft}}}}
|- class="note"
{{#if: {{{volume<includeonly>|</includeonly>}}}|
! ปริมาณน้ำ
{{!}} {{Infobox lake/convert|{{{volume}}}|m3|acre.ft|lk=ordomag}}}}
|- class="note"
{{#if: {{{residence_time<includeonly>|</includeonly>}}}|
! [[เวลาพำนักของน้ำ]]
{{!}} {{Infobox lake/convert|{{{residence_time}}}|year}}}}
|- class="note"
{{#if: {{{shore<includeonly>|</includeonly>}}}|
! ความยาวชายฝั่ง<sup>1</sup>
{{!}} {{Infobox lake/convert|{{{shore}}}|km|mi}}}}
|- class="note"
{{#if: {{{elevation<includeonly>|</includeonly>}}}|
! สูงจากระดับน้ำทะเล
{{!}} {{Infobox lake/convert|{{{elevation}}}|m|ft}}}}
|-
| colspan="2"|<div style="border-bottom:1px solid #CEDEFF;"></div>
|- class="note"
{{#if: {{{frozen<includeonly>|</includeonly>}}}|
! แข็งตัว
{{!}} {{{frozen}}}}}
|- class="note"
{{#if: {{{islands<includeonly>|</includeonly>}}}|
! เกาะ
{{!}} {{{islands}}}}}
|-
{{#if: {{{sections<includeonly>|</includeonly>}}}|
! Sections/sub-basins
{{!}} {{{sections}}}|}}
|- class="note"
{{#if: {{{cities<includeonly>|</includeonly>}}}|
! ชุมชน
{{!}} {{{cities}}}}}
|- class="note"
{{#if: {{{reference<includeonly>|</includeonly>}}}|
! อ้างอิง
{{!}} {{{reference}}}}}
|- class="note"
{{#if: {{{shore<includeonly>|</includeonly>}}}|
{{!}} colspan="2" style="font-size:smaller; text-align:center; border-bottom:1px solid #CEDEFF; border-top:1px solid #CEDEFF;"{{!}} <sup>1</sup> ความยาวแนวชายฝั่งไม่ได้ถูกวัดอย่างละเอียด}}
|}{{#if:{{{1|}}}|<includeonly>[[Category:Wikipedia infobox lake articles needing maintenance]]</includeonly>}}<noinclude>
 
| abovestyle = background:#CEDEFF; font-size:larger;
| above = {{{lake_name|{{PAGENAME}}}}}
 
| image = {{#if: {{{image_lake|}}} | [[ไฟล์:{{{image_lake}}}|240px]]
| caption = {{{caption_lake|}}}
| image2 = {{#if: {{{image_bathymetry|}}} | [[ไฟล์:{{{image_bathymetry}}}|240px]]
| caption2 = {{{caption_bathymetry|}}}
 
| headerstyle =
| labelstyle =
| datastyle =
| label1 = ที่ตั้ง
| data1 = {{{location|}}}
| label2 = กลุ่ม
| data2 = {{{group|}}}
| label3 = พิกัดภูมิศาสตร์
| data3 = {{{coords|}}}
| label4 = ชนิด
| data4 = {{{type|}}}
| label5 = แหล่งน้ำไหลเข้า
| data5 = {{{inflow|}}}
| label6 = แหล่งน้ำไหลออก
| data6 = {{{outflow|}}}
| label7 = พื้นที่รับน้ำ
| data7 = {{#if: {{{catchment|}}}| {{Infobox lake/convert|{{{catchment}}}|km2|sqmi|lk=ordomag}}}}
| label8 = ประเทศในลุ่มน้ำ
| data8 = {{{basin_countries|}}}
| header9 = {{#if: {{{length|}}}{{{width|}}}{{{area|}}}{{{depth|}}}{{{max-depth|}}}{{{volume|}}}{{{residence_time|}}}{{{shore|}}}{{{elevation|}}}|<div style="border-bottom:1px solid #CEDEFF;"></div>}}
| label10 = ช่วงยาวที่สุด
| data10 = {{#if: {{{length|}}}| {{Infobox lake/convert|{{{length}}}|km|mi}}}}
| label11 = ช่วงกว้างที่สุด
| data11 = {{#if: {{{width|}}}| {{Infobox lake/convert|{{{width}}}|km|mi}}}}
| label12 = พื้นน้ำ
| data12 = {{#if: {{{area|}}}| {{Infobox lake/convert|{{{area}}}|km2|sqmi|lk=ordomag}}}}
| label13 = ความลึกโดยเฉลี่ย
| data13 = {{#if: {{{depth|}}}| {{Infobox lake/convert|{{{depth}}}|m|ft}}}}
| label14 = ความลึกสูงสุด
| data14 = {{#if: {{{max-depth|}}}| {{Infobox lake/convert|{{{max-depth}}}|m|ft}}}}
| label15 = ปริมาณน้ำ
| data15 = {{#if: {{{volume|}}}| {{Infobox lake/convert|{{{volume}}}|m3|acre.ft|lk=ordomag}}}}
| label16 = เวลาพำนักของน้ำ
| data16 = {{#if: {{{residence_time|}}}| {{Infobox lake/convert|{{{residence_time}}}|year}}}}
| label17 = ความยาวชายฝั่ง<sup>1</sup>
| data17 = {{#if: {{{shore|}}}| {{Infobox lake/convert|{{{shore}}}|km|mi}}}}
| label18 = ความสูงจาก[[ระดับน้ำทะเล]]
| data18 = {{#if: {{{elevation|}}}| {{Infobox lake/convert|{{{elevation}}}|m|ft}}}}
| header19 = {{#if: {{{frozen|}}}{{{islands|}}}{{{sections|}}}{{{cities|}}} | <div style="border-bottom:1px solid #CEDEFF;"></div> }}
| label20 = แข็งตัว
| data20 = {{{frozen|}}}
| label21 = เกาะ
| data21 = {{{islands|}}}
| label22 = Sections/sub-basins
| data22 = {{{sections|}}}
| label23 = นิคม
| data23 = {{{cities|}}}
| data24 = {{#if: {{{shore|}}}|<sup>1</sup> ความยาวแนวชายฝั่งไม่ได้ถูกวัดอย่างละเอียด}}
 
| belowstyle =
| below = {{if:{{{reference|}}} | อ้างอิง: {{{reference}}} }}
}}</includeonly><noinclude>
{{Documentation}}{{bots|deny=VolkovBot}}
[[หมวดหมู่:แม่แบบกล่องข้อมูลภูมิศาสตร์|body of water]]
53,345

การแก้ไข