ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| death_place =
| nationality = [[ชาวไทย|ไทย]]
| known_for = อดีตพระสนมของ[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| employer =
| occupation =
 
== ประวัติ ==
'''เจ้าคุณพระสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์พิลาสกัลยาณี'''<ref name = "หม่อมก้อย">{{cite journal|journal=KAOHIT|volume=|issue=|pages=|title= คนนี้ละเจ้าของเสียงคำสังที่เข้มแข็ง!!|url=https://kaohit.com/46818/คนนี้ละเจ้าของเสียงคำส/|date= 26 ตุลาคม 2560 |accessdate= 27 ตุลาคม 2560}}</ref> เกิดเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2528 ณ ตำบลท่าวังผา [[อำเภอท่าวังผา]] [[จังหวัดน่าน]]<ref>{{Dead link|date=ตุลาคม 2562}}</ref> ชื่อเมื่อเกิดว่า '''นิรมล อุ่นพรม''' เป็นธิดาของวิรัตน์ อุ่นพรม กับปราณี อุ่นพรม<ref>{{cite web |url=https://pr.prd.go.th/nan/ewt_news.php?nid=1063&filename=index|title=สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระราชทานพวงมาลาหลวง ผาไตรพระราชทานและดอกไม้จันทน์ ในการศพนายวิรัตน์ อุ่นพรม|author= |date= 28 มกราคม 2556 |work=สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน|publisher=|accessdate= 25 สิงหาคม 2562}}</ref><ref>{{cite web |url=http://mdu31.rtarf.mi.th/mdu31/index.php/2018-05-16-16-26-47/92-2561-4|title=ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561|author= |date= 11 พฤศจิกายน 2561 |work=สำนักงานสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา|publisher=|accessdate= 25 สิงหาคม 2562}}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.nanpao.go.th/page.php?pagename=pic&activityid=421&menuid=9&n=%A2%E8%D2%C7%E0%B4%E8%B9%20%CD%BA%A8.%B9%E8%D2%B9|title=นายก อบจ.น่าน ร่วมงานกฐินพระราชทาน|author= |date= 11 พฤศจิกายน 2561 |work=องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน|publisher=|accessdate= 25 สิงหาคม 2562}}</ref>
 
สินีนาฏสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จาก โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ (ชื่อเดิม โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์)<ref>{{Dead link|date=ตุลาคม 2562}}</ref> ระดับมัธยมศึกษาจาก[[โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม]] จังหวัดน่าน ระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ [[วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก]] รุ่นที่ 41 จนจบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2551<ref>''หนังสืออนุสรณ์พยาบาลกองทัพบกรุ่นที่ 41 ความทรงจำที่ไม่มีวันลืม'' หน้าที่ 40{{ต้องการอ้างอิงเต็ม}}</ref> แล้วได้ทำงานเป็นพยาบาลประจำ[[โรงพยาบาลอานันทมหิดล]][[กองทัพบกไทย|กองทัพบก]]<ref name="แต่งตั้ง"/>
 
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เนื่องจากกระทำผิดราชสวัสดิ์ และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์<ref name="fall">[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/055/T_0001.PDF ประกาศ เรื่องให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแห่นง ถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา] ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๕ ข. ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒</ref> และต่อต้านสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ดำรงฐานันดรศักดิ์เดิมที่ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี รวมถึงยศทหาร และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา สืบเนื่องตลอดมา โดยให้ถือว่า ไม่เคยถูกถอดฐานันดรศักดิ์กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา<ref name="ราชกิจจานุเบกษา" />
 
==เกียรติยศ==
*เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี (28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562<ref name=":10"/> – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562)
*สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ (20 ตุลาคม พ.ศ. 2562<ref name="fall" /> – 2 กันยายน พ.ศ. 2563)
*เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี (228 กันยายนกรกฎาคม พ.ศ. 25632562 – ปัจจุบัน)<ref name="ราชกิจจานุเบกษา">{{cite web |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/023/T_0020.PDF?fbclid=IwAR1sTgFJg-LrMtsFkgf3kQvZuaPrURd8midXgH7fEZV_pvFuL58uEOM_eUk |publisher=ราชกิจจานุเบกษา |accessdate=2 September 2020}}</ref>
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์<ref>{{Dead link|date=ตุลาคม 2562}}</ref> ===
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเหรียญรัตนาภรณ์ ว.ป.ร.1‎ (ร.10)‎]]
[[หมวดหมู่:ท่านผู้หญิง]]
[[หมวดหมู่:ราชสกุลมหิดล]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดน่าน]]
3

การแก้ไข