ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออุทุมพรพิสัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
== ประชากร ==
=== การสาธารณสุข ===
*[[โรงพยาบาลในประเทศไทย|โรงพยาบาล]]ขนาด 120 เตียง 1 แห่ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทัวไปชุมชนแม่ข่าย
* สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง
* สถานีอนามัย 21 แห่ง
3

การแก้ไข