ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัตว์พวกหนอนปล้อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{Taxobox
| color = pink
| fossil_range = {{Geological range|Early Ordovician | Recent|earliest=555|ref=<ref name="Budd2000">{{cite journal|last1=Budd |first1=G. E.|last2=Jensen |first2=S.|date=May 2000|title=A critical reappraisal of the fossil record of the bilaterian phyla|volume=75 |issue=2 |pages=253–95|journal=Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society |doi=10.1111/j.1469-185X.1999.tb00046.x|pmid=10881389}}</ref>}}
| name = สัตว์พวกหนอนปล้อง
| image = Leech in water.jpg
ผู้ใช้นิรนาม