ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายเฮนรี ดยุกแห่งกลอสเตอร์"

== พระอิสริยยศ ==
 
* 31 มีนาคม 2443 - 22 มกราคม 2444: ''ฮิสฮิส[[รอยัลไฮเนส|รอยัลไฮนิส]]'' เจ้าชายเฮนรีแห่งยอร์ก ''(His Royal Highness Prince Henry of York)''
* 22 มกราคม 2444 - 9 พฤศจิกายน 2444: ''ฮิสฮิส[[รอยัลไฮเนส|รอยัลไฮนิส]]'' เจ้าชายเฮนรีแห่งคอร์นวอลล์แห่งยอร์ก ''(His Royal Highness Prince Henry of Cornwall and York)''
* 9 พฤศจิกายน 2444 - 6 พฤษภาคม 2453: ''ฮิสฮิส[[รอยัลไฮเนส|รอยัลไฮนิส]]'' เจ้าชายเฮนรีแห่งเวลส์ ''(His Royal Highness Prince Henry of Wales)''
* 6 พฤษภาคม 2453 - 31 มีนาคม 2471: ''ฮิสฮิส[[รอยัลไฮเนส|รอยัลไฮนิส]]'' เจ้าชายเฮนรีแห่งสหราชอาณาจักร ''(His Royal Highness The Prince Henry)''
* 31 มีนาคม 2471 - 10 มิถุนายน 2517:''ฮิสฮิส[[รอยัลไฮเนส|รอยัลไฮนิส]]'' [[ดยุกแห่งกลอสเตอร์]] ''(His Royal Highness The Duke of Gloucester)''
 
 
ผู้ใช้นิรนาม