ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
พ.ศ. 2549 สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร มีนโยบายขายที่ดินบางส่วนจำนวน 9 ไร่ ติดกับถนนเพลินจิต จึงมอบหมายให้ตัวแทนเปิดการประมูลซึ่งผลปรากฏว่า [[กลุ่มเซ็นทรัล]] ชนะการประมูล ต่อมา [[กลุ่มเซ็นทรัล]] ได้นำพื้นที่จำนวน 9 ไร่ นี้ไปก่อสร้างเป็น ศูนย์การค้าและโรงแรมในชื่อ [[เซ็นทรัล เอ็มบาสซี]] ซึ่งเปิดดำเนินการแล้วในปัจจุบัน
 
พ.ศ. 2560 สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร มีนโยบายขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 25 ไร่ ทั้งหมดที่เหลือของสถานทูต โดยแนวทางที่สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรวางแผนไว้ ที่ตั้งแห่งใหม่จะย้ายไปอยู่ในอาคารสำนักงาน และมอบหมายให้ตัวแทนไปดำเนินการหาผู้ประมูลที่ทำให้สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรได้ประโยชน์สูงสุด โดยผลของผู้ชนะการประมูลที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร 25 ไร่ ทั้งหมดที่เหลือของสถานทูต คือ กลุ่มบริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ หรือ[[กลุ่มเซ็นทรัล]] และกลุ่มทุนฮ่องกงแลนด์ ซึ่งเป็นการร่วมทุนของ กลุ่มเซ็นทรัล โดย บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด กับ กลุ่มทุนฮ่องกงแลนด์จากฮ่องกง โดยกลุ่มดังกล่าวประมูลได้ไปในราคา 420 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 1.86 หมื่นล้านบาท โดยเงินที่ได้จากการขายกระทรวงต่างประเทศของสหราชอาณาจักร จะนำไปใช้ปรับปรุงสถานทูตต่างๆทั่วโลก รวมถึงค่าใช้จ่ายในการย้ายไปเช่าอาคารสำนักงานเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ และปรับปรุงเป็นสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรแห่งใหม่อีกด้วย โดยปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการสถานทูตมาอยู่ที่ทำการปัจจุบันแล้วเสร็จในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562<ref>https://mgronline.com/onlinesection/detail/9610000010704</ref> ต่อมา กลุ่มเซ็นทรัล ได้ขายกรรมสิทธิ์ให้ [[เซ็นทรัลพัฒนา]] นำไปพัฒนาเป็นโครงการแบบประสม อันเป็นส่วนต่อขยายของ [[เซ็นทรัล เอ็มบาสซี]]
 
พ.ศ. 2561 ได้ผลของผู้ชนะการประมูลที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร 25 ไร่ ทั้งหมดที่เหลือของสถานทูต คือ ฮ่องกงแลนด์ ซึ่งเป็นการร่วมทุนของ [[กลุ่มเซ็นทรัล]] กับ ทุนจากฮ่องกง โดยฮ่องกงแลนด์ประมูลได้ไปในราคา 420 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 1.86 หมื่นล้านบาท โดยเงินที่ได้จากการขายกระทรวงต่างประเทศของสหราชอาณาจักร จะนำไปใช้ปรับปรุงสถานทูตต่างๆทั่วโลก รวมถึงค่าใช้จ่ายในการย้ายไปเช่าอาคารสำนักงานเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ และปรับปรุงเป็นสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรแห่งใหม่อีกด้วย โดยปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการสถานทูตมาอยู่ที่ทำการปัจจุบันแล้วเสร็จในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562<ref>https://mgronline.com/onlinesection/detail/9610000010704</ref>
 
นอกจากนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักรสำนักงานประเทศไทยได้มีประกาศปรับย้าย เฉพาะส่วนงานของการพิจารณาวีซ่าของผู้มายื่นที่สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย จากประเทศไทยไปอยู่ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เพือรวมเป็นศูนย์กลางข้อมูล สะดวกในการพิจาณาวีซ่าและบริหารจัดการข้อมูล แต่ในส่วนงานรับคำร้องการขอวีซ่ายังอยู่ที่ประเทศไทยเช่นเดิม
14,968

การแก้ไข