ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กาวี"

เพิ่มขึ้น 205 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
ปรับสำนวน แก้ deadurl
(ปรับข้อมูลและสำนวน)
(ปรับสำนวน แก้ deadurl)
}}
{{ใช้ปีคศ}}
'''กาวี''' ({{lang-en |GAVI}} หรือชื่อทางการคือ '''Gavi, the Vaccine Alliance'''<ref name="2014_ravelo">{{cite web | url = https://www.devex.com/news/the-evolution-of-global-health-s-best-kept-secret-84782 | publisher = Devex | title = The evolution of global health's 'best-kept secret' | first = Jenny Lei | last = Ravelo | date = 2014-11-10 | access-date = 2017-01-25 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200321161523/https://www.devex.com/news/the-evolution-of-global-health-s-best-kept-secret-84782 | archivedate = 2020-03-21 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
เคยเรียกว่า '''GAVI Alliance''' และก่อนหน้านั้น '''Global Alliance for Vaccines and Immunization'''<ref>{{cite web | url = https://www.who.int/workforcealliance/members_partners/member_list/gavi/en/ | title = GAVI - The Global Alliance for Vaccines and Immunizations | publisher = WHO | access-date = 2020-01-15 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200406001439/https://www.who.int/workforcealliance/members_partners/member_list/gavi/en/ | archivedate = 2020-04-06 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>)
เป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐ-เอกชนที่ทำการเกี่ยวกับ[[สาธารณสุข]]ระดับโลก มีจุดประสงค์เพิ่มการเข้าถึงให้ยาคุ้มกันโรคแก่บุคคลต่าง ๆ ใน[[ประเทศกำลังพัฒนา|ประเทศยากจน]]<ref>{{cite web | last = Boseley | first = Sarah | url = https://www.theguardian.com/society/sarah-boseley-global-health/2011/nov/17/vaccines-pharmaceuticals-industry | title = Green light from Gavi for cervical cancer vaccine | publisher = Guardian | date = 2011-11-17 | access-date = 2014-04-29 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200316060242/https://www.theguardian.com/society/sarah-boseley-global-health/2011/nov/17/vaccines-pharmaceuticals-industry | archivedate = 2020-03-16 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
 
องค์กรส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่าง[[ประเทศกำลังพัฒนา]], ประเทศที่ให้ทุนช่วยพัฒนา, [[องค์การอนามัยโลก]]<ref>{{cite web | url = https://www.who.int/life-course/partners/gavi/en/ | title = GAVI Alliance | publisher = WHO | access-date = 2020-01-15 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200410123424/https://www.who.int/life-course/partners/gavi/en/ | archivedate = 2020-04-10 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>,
[[กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ]]<ref>{{cite web | url = http://www.unicef.org/supply/index_gavi.html | title = Supplies and Logistics - GAVI | publisher = UNICEF | date = 2007-04-09 | access-date = 2013-01-27 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20130316133739/http://www.unicef.org/supply/index_gavi.html | archivedate = 2013-03-16 | deadurlurl-status = yesdead }}</ref>,
[[ธนาคารโลก]]<ref>{{cite web | url = https://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/gavi | title = The World Bank's Partnership with the GAVI Alliance | access-date = 2020-01-15 | publisher = World Bank Group | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200115005507/https://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/gavi | archivedate = 2020-01-15 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
อุสาหกรรมวัคซีนทั้งใน[[ประเทศพัฒนาแล้ว]]และ[[ประเทศกำลังพัฒนา|กำลังพัฒนา]], องค์การวิจัยและเทคโนโลยี, [[ประชาสังคม]], [[มูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์]]<ref>{{cite web | url = https://www.gatesfoundation.org/what-we-do/global-development/vaccine-delivery | title = What We Do -VACCINE DELIVERY- Strategy Overview | access-date = 2020-01-15 | publisher = Bill&Melinda Gates Foundation | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200206190252/https://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Vaccine-Delivery | archivedate = 2020-02-06 | deadurlurl-status = yesdead}}</ref>
และผู้ทำการกุศลอื่น ๆ
กาวีมีสถานะผู้สังเกตการณ์ในสมัชชาสาธารณสุขโลก (World Health Assembly ตัวย่อ WHA) แห่ง[[สหประชาชาติ]]
 
องค์กรได้รับคำยกย่องว่า มีวิธีทำการที่ก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ มีกฎระเบียบจุกจิกน้อยกว่าสถาบันของรัฐที่ทำการระหว่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก โปรแกรมของกาวีมักให้ผลที่วัดได้ เป็นที่นิยมทาง[[การเมือง]] อธิบายได้ง่ายโดยมีผลทัน[[การเลือกตั้ง]] ซึ่งเป็นเสน่ห์สำหรับกลุ่มการเมืองที่หาเสียงเป็นคาบ ๆ<ref name="ethnograph"/>
แต่ก็ถูกวิจารณ์ว่าให้อำนาจแก่เอกชนผู้เป็นนายทุนอำนาจในการตัดสินเป้าหมายทางสาธารณสุขในระดับโลกมากเกินไป<ref name="ethnograph"/>,
ให้ความสำคัญก่อนแก่วัคซีนใหม่ ๆ ซึ่งมีราคาสูง โดยให้ทุนและพยายามน้อยกว่าเพื่อขยายการใช้วัคซีนที่มีอยู่แล้วและมีราคาถูก<ref name=humanosphere/>
ซึ่งมีผลลบต่อระบบสาธารณสุขในพื้นที่ ๆ<ref name="ethnograph"/>,
ให้เงินอุดหนุนมากเกินไปแก่บริษัทยายักษ์ใหญ่ซึ่งมี[[กำไร]]อยู่แล้ว<ref name=wise/>
โดยไม่ได้ทำให้ราคาของวัคซีนลดลง และมี[[การขัดกันแห่งผลประโยชน์]]เพราะมีบริษัทผลิตวัคซีนเป็น[[คณะกรรมการ]]ขององค์กร<ref>{{cite web | title = Pneumococcal Vaccine is Launched in Africa, But Are Donors Getting a Fair Deal from Companies? | url = https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/pneumococcal-vaccine-launched-africa-are-donors-getting-fair-deal | website = Doctors Without Borders - USA | language = en | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200616114324/https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/pneumococcal-vaccine-launched-africa-are-donors-getting-fair-deal | archivedate = 2020-06-16 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
 
องค์กรก็ได้พยายามทำการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้<ref name="ethnograph"/>
วิธีการของการดำเนินการองค์กรเรียกว่า จัดเป็นการทำแบบ[[ธุรกิจ]] เน้น[[เทคโนโลยี]] เล็ง[[ความต้องการ]]ของ[[ตลาด]] และมุ่งเน้นผลที่วัดได้
เป็นรูปแบบดำเนินการที่องค์กรทำเพื่อเป็นตัวอย่าง โดยมีชื่อต่าง ๆ เช่น "วิธีการของ (บิล) เกตส์" หรือวิธีแบบอเมริกัน<ref name="HSS_content"/><ref name="ethnograph"/>
ซึ่งต่างกับปฏิญญาแอลมาอะตา (Alma Ata Declaration) ซึ่งเน้นผลทาง[[การเมือง]] [[สังคม]] และ[[วัฒนธรรม]]ที่เกิดจาก[[สาธารณสุข]]<ref name="ethnograph"/>
 
== แหล่งทุน ==
จนถึงเดือนมีนาคม 2019 [[มูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์]]ได้บริจาคทุนประมาณ {{nowrap |1,560 ล้าน[[ดอลลาร์สหรัฐ]]}} (ประมาณ {{nowrap |5 หมื่นล้านบาท}}) แก่หุ้นส่วนระหว่างปี 2016-2020<ref>{{cite web | title = The Bill & Melinda Gates Foundation | url = https://www.gavi.org/investing/funding/donor-profiles/bmgf/ | website = Gavi, The Vaccine Alliance | access-date = 2019-07-04 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20190704172434/https://www.gavi.org/investing/funding/donor-profiles/bmgf/ | archivedate = 2019-07-04 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
{{quote |
ผู้บริจาคหลัก ๆ ของกาวีคือ[[ประเทศพัฒนาแล้ว]] โดยให้ทุนประมาณ 3/4 ของที่ได้ทั้งหมด
มีผู้แทนรัฐของประเทศพัฒนาแล้ว 5 ประเทศในคณะกรรมการของกาวี ปกติเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรการพัฒนาหรือจาก[[กระทรวงการคลัง]]<ref>{{cite web | title = Industrialised country governments | url = https://www.gavi.org/operating-model/gavis-partnership-model/industrialised-country-governments | publisher = GAVI | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200620150149/https://www.gavi.org/operating-model/gavis-partnership-model/industrialised-country-governments | archivedate = 2020-06-20 | deadurlurl-status = nolive }}</ref>
}}
[[ประเทศนอร์เวย์]]และ[[สหราชอาณาจักร]]ก็เป็นผู้ให้ทุนสำคัญด้วย
 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2020 เมื่อสภาผู้แทนรัฐบาลกลางแคนาดากำลังดำเนินไปอย่างกะโผลกกะเผลกใน[[การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2562–2562-2563]] รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการนานาชาติได้เป็นตัวแทนของรัฐบาลกลางประกาศให้ทุน {{nowrap |600 ล้าน[[ดอลลาร์แคนาดา]]}} (ประมาณ{{nowrap |หมื่นสี่พันล้านบาท}}) แก่กาวี<ref name="ctvrg">{{cite news | last1 = Gilmore | first1 = Rachel | title = Feds pump more funds into global effort to increase vaccine access | url = https://www.ctvnews.ca/politics/feds-pump-more-funds-into-global-effort-to-increase-vaccine-access-1.4936280 | publisher = CTV News | date = 2020-05-12 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200630021331/https://www.ctvnews.ca/politics/feds-pump-more-funds-into-global-effort-to-increase-vaccine-access-1.4936280 | archivedate = 2020-06-30 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
 
== ประวัติและโปรแกรม ==
]]
 
กาวีได้จัดตั้งขึ้นในปี 2000 เป็นองค์กรสืบต่อจากโครงการริเริ่มวัคซีนสำหรับเด็ก (Children's Vaccine Initiative) ซึ่งตั้งขึ้นในปี 1990<ref>{{cite web | title = Gavi - About | url = http://www.gavi.org/about/ | website = gavi.org | publisher = GAVI | access-date = 2017-10-24 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20170129032702/http://www.gavi.org/about/ | archivedate = 2017-01-29 | deadurlurl-status = yesdead}}</ref>
 
=== ผู้นำ ===
จูเลียน ล็อบ-เลวิตต์ เป็นประธานบริหารของกาวีระหว่างปี 2004-2010
มีข่าวลือว่าเขาลาออกจากองค์กรเพราะความไม่เห็นด้วยในโปรแกรม health system strengthening (ตัวย่อ HSS คร่าว ๆ หมายถึงการปรับปรุงระบบสาธารณสุขของทั้งประเทศ)<ref name="ethnograph"/>
เซ็ท เบอร์กลีย์ (Seth Berkley) ได้เป็นประธานบริหารตั้งแต่ปี 2011<ref>{{cite web | url = https://www.gavi.org/operating-model/gavi-secretariat/seth-berkley | title = BACK TO GAVI SECRETARIAT Dr Seth Berkley | website = www.gavi.org | access-date = 2020-01-15 | publisher = GAVI | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200621205807/https://www.gavi.org/operating-model/gavi-secretariat/seth-berkley | archivedate = 2020-06-21 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
 
ในเดือนสิงหาคม 2014 กาวีได้เปลี่ยนชื่อจาก พันธมิตรกาวี (GAVI Alliance) แล้วสร้างโลโก้ใหม่ซึ่งเลียนตราของ[[องค์การสหประชาชาติ]]อย่างจงใจ แต่มีสีเขียวเป็นข้อต่าง<ref name="2014_ravelo"/>
 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุขต่างก็มีข้อวิจารณ์ต่อกาวี และต่อโครงการริเริ่มทางสาธารณสุขโลก (global health initiatives ตัวย่อ GHIs) ที่มีผู้ดำเนินการจากทั้งภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ด้วยว่าองค์กรไม่มีความชอบด้วยกฎหมายทางประชาธิปไตย และไม่มีอำนาจในการตัดสินประเด็นทางสาธารณสุข
ผู้ให้ทุนเอกชนสามารถใช้อิทธิพลกับหุ้นส่วนรัฐ-เอกชน เช่น กาวี ได้ง่ายกว่ากับองค์กรของรัฐแท้ ๆ
มีข้อวิจารณ์ด้วยว่า เจ้าหน้าที่ของ {{abbr |GHIs| global health initiatives }} มักรับมาทำงานสด ๆ จากสถาบันการศึกษาชั้นนำต่าง ๆ ทั้ง ๆ ที่ไม่มีประสบการณ์ในระบบสาธารณสุขโดยเฉพาะในประเทศยากจน<ref name="ethnograph"/>
 
เจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกได้วิจารณ์กาวีลับหลังว่า ก้าวก่ายและบั่นทอนอาณัติ/อำนาจที่องค์การอนามัยโลกได้รับมอบหมาย<ref name="ethnograph"/>
]]
เจ้าหน้าที่ของกาวีได้อภิปรายกันอย่างเข้มข้นภายในองค์กรเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรกับการให้วัคซีนและการปรับปรุงระบบสาธารณสุขของทั้งประเทศ (health systems strengthening ตัวย่อ HSS)
ซึ่งเป็นส่วนของประเด็นทางสาธารณสุขเกี่ยวกับวิธีที่ "เจาะลึก" ซึ่งมักเล็งโรคหรือพฤติกรรมหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะ หรือวิธีที่ "เจาะกว้าง" ซึ่งเล็งโปรแกรมกว้าง ๆ เช่นเกี่ยวกับการรักษาในระดับปฐมภูมิ
บางพวกกล่าวว่า การให้วัคซีนไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องโดยไม่ปรับปรุงระบบสาธารณสุข และอ้างโปรแกรมการให้วัคซีนของกาวีเอง ที่การขาดบุคลากร การฝึกหัด การขนส่ง และทุน เป็นตัวขัดขวางการให้วัคซีนและการรายงานถึงความทั่วถึงของการให้วัคซีน และจำนวนวัคซีนที่มีในคลัง
ยังมีความกังวลด้วยว่า กาวีกำลังบ่อนทำลายหรือขัดขวางระบบสาธารณสุข
โดยมีข้อแม้ว่า แพลตฟอร์มต้องดำเนินการให้ได้เป้าหมายการให้วัคซีนอย่างทั่วถึง<ref name="ethnograph"/>
ในกลางคริสต์ทศวรรษ 2010 มีพนักงานขององค์กรน้อยคนที่ทำงานด้าน HSS
ข้อวิจารณ์เช่นนี้ว่า องค์กรไม่พยายามแก้ไขภายในองค์กรเอง
และการไร้การดำเนินการภายในองค์กรก็ถูกวิจารณ์เช่นกัน
ความตกลงกันไม่ได้ค่อนข้างรุนแรง
'''โซ่อุปาทานที่ควบคุมอุณหภูมิ''' (cold chain)
เป็นโซ่การปรับอุณหภูมิที่ไม่ขาดเริ่มตั้งแต่การผลิต การเก็บในคลังสินค้า การจำหน่ายสินค้า ซึ่งรวมอุปกรณ์และ[[โลจิสติกส์]]ที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อรักษาอุณหภูมิให้ต่ำในพิสัยที่ต้องการ
มันใช้รักษาและยืดอายุคุณภาพสินค้าของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์เกษตร<ref>{{cite web | authors = Kohli, Pawanexh | title = Fruits and Vegetables Post-Harvest Care: The Basics | url = http://crosstree.info/Documents/Care%20of%20F%20n%20V.pdf | format = [[PDF]] | publisher = CrossTree techno-visors | archiveurl = https://web.archive.org/web/20110114150117/http://crosstree.info/Documents/Care%20of%20F%20n%20V.pdf | archivedate = 2011-01-14 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
[[อาหารทะเล]] อาหารแช่แข็ง [[ฟิล์ม]]ถ่ายรูป [[สารเคมี]] และ[[ยา]]<ref>Gyesley, S. W. (1991). "Total Systems Approach to Predict Shelf Life of Packaged Foods". ASTM STP 1113-EB.</ref>
ไม่เหมือนกับสินค้าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สินค้าเหล่านี้เสียได้ และจัดว่าเป็นสินค้ากำลังขนส่งหรือบรรทุกตลอดจนกระทั่งถึงที่หมาย แม้เมื่อเก็บไว้ชั่วคราวในห้องเย็น
}}<!--*** จบเชิงอรรถ ***-->
แต่กาวีก็วัดความก้าวหน้าของโครงการ HSS โดยใช้ความทั่วถึงของการให้วัคซีนเป็นค่าวัดอย่างเดียว
องค์กรเป็นผู้กำหนดค่าวัดที่ผู้ได้รับทุนขององค์กรต้องรายงาน
โดยไม่ยอมให้ประเทศต่าง ๆ ใช้ค่าวัดคล้าย ๆ กันที่เก็บอยู่แล้ว
ข้อบังคับนี้ถูกวิจารณ์ว่าเพิ่มภาระทางบัญชีและเปลี่ยนความมุ่งหมายของประเทศต่าง ๆ เอง
แม้จะมีผู้แทนรัฐบาลในคณะกรรมการองค์กร แต่ก็ไม่มีอำนาจอะไร
ผู้แทนรัฐบาลยุโรปท่านหนึ่งกล่าวถึงบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการเมื่อกลาง{{nowrap |คริสต์ทศวรรษ}} 2010 ว่า "น่ากลัวมาก"<ref name="ethnograph"/>
 
งานวิเคราะห์งบประมาณปี 2016 ของเงินทุนที่องค์กรมอบให้พบว่า งบประมาณเกินครึ่งใช้เพื่อซื้อยา อุปกรณ์ เครื่องใช้สอย และอาคารสถานที่
=== การเปลี่ยนราคาและการวางตลาดของวัคซีน ===
ในปี 2012 รายงานของ[[องค์การแพทย์ไร้พรมแดน]] ({{abbr |MSF| Médecins Sans Frontières }}) ได้วิจารณ์กาวีว่า ให้ทุนมากเกินไปเพื่อวัคซีนใหม่ ๆ ที่แพงโดยละเลยไม่สนับสนุนวัคซีนราคาถูกที่มีอยู่แล้วแก่เด็ก ๆ
ผู้ให้คำปรึกษาทางนโยบายวัคซีนของ MSF กล่าวว่า "เด็กในโลกร้อยละ 20 ไม่ได้แม้แต่วัคซีนพื้นฐาน"<ref name=humanosphere>{{cite news | last1 = Paulson | first1 = Tom | title = Doctors Without Borders criticizes Gates-backed global vaccine strategy | url = http://www.humanosphere.org/global-health/2012/05/doctors-without-borders-criticizes-gates-backed-global-vaccine-strategy/ | work = Humanosphere | date = 2012-05-15 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200513214200/http://www.humanosphere.org/global-health/2012/05/doctors-without-borders-criticizes-gates-backed-global-vaccine-strategy/ | archivedate = 2020-05-13 | deadurlurl-status = nolive | quote = Twenty percent of the world’s children aren’t even getting the basic vaccines }}</ref>
องค์กรวิจารณ์แผนทำการวัคซีนโลก (Global Vaccine Action Plan ตัวย่อ GVAP) ซึ่งเป็นแผนการร่วมมือกันขององค์การอนามัยโลกที่กาวีจัดว่าเป็นผู้นำ ว่าไม่สมบูรณ์เพราะไม่ช่วยเด็กร้อยละ 20 เหล่านั้นรวมจำนวนราว ๆ {{nowrap |19 ล้านคน}}<ref>{{cite web | title = Global vaccine plan draws criticism | url = http://blogs.nature.com/news/2012/05/doctors-without-borders-lambastes-global-vaccine-plan.html | website = Nature News Blog | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200412235818/http://blogs.nature.com/news/2012/05/doctors-without-borders-lambastes-global-vaccine-plan.html | archivedate = 2020-04-12 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
 
==== วัคซีนรวม 5 อย่าง (pentavalent vaccine) ====
<gallery mode=packed heights="260px">
ไฟล์:Prequalified pentavalent and years of sales to UNICEF. Figure 5.jpg| จำนวนผู้ผลิตวัคซีนรวม 5 อย่างที่ได้การรับรองได้เพิ่มขึ้น ทำให้แข่งขันกันเพิ่มขึ้น กราฟโดยกาวี ไม่แสดงชื่อผู้ผลิต
ไฟล์:Pentavalent per-dose price ranges, to UNICEF, 2005–2005-2019. Figure 7.jpg| ราคาของวัคซีนรวม 5 อย่างได้ตกลง โดยการตั้งราคาแตกต่างกันก็ได้หายไปเกือบหมดจากตลาด กราฟโดยกาวี เป็นราคาที่ขายให้แก่[[กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ]]เท่านั้น
</gallery>
 
==== วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ====
ในปี 2011 [[องค์การแพทย์ไร้พรมแดน]] (MSF) แนะนำให้กาวีเปลี่ยนวิธีการซื้อวัคซีน
ในเรื่องโปรแกรมการผูกมัดทางตลาดล่วงหน้า (Advance Market Commitment) สำหรับ[[วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส]] (pneumococcal vaccine) ซึ่งเท่ากับว่าบริษัท[[แกล็กโซสมิธไคลน์]] (GSK) และ[[ไฟเซอร์]]ได้ทั้งเงินอุดหนุนและค่าวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสต่อหน่วยที่จำหน่าย MSF ได้วิจารณ์ว่าเป็น "สวัสดิการของให้บริษัทที่แพงอย่างอื้อฉาวต่อทั้งผู้บริจาคและประชาชนผู้เสียภาษี"<ref name=subsidies/>
(แต่ก็ผูกมัดบริษัทว่าต้องขายวัคซีนอย่างน้อย {{nowrap |30 ล้านหน่วยต่อปี}}เป็นเวลา {{nowrap |10 ปี}}<ref name=pneumococcal>{{cite web | title = Pneumococcal Vaccine is Launched in Africa, But Are Donors Getting a Fair Deal from Companies? | url = https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/pneumococcal-vaccine-launched-africa-are-donors-getting-fair-deal | website = Doctors Without Borders - USA | language = en | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200616114324/https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/pneumococcal-vaccine-launched-africa-are-donors-getting-fair-deal | archivedate = 2020-06-16 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>)
 
โปรแกรมการผูกมัดทางตลาดล่วงหน้าทำให้องค์กรให้เงินแก่บริษัททั้งสองมากกว่าให้แก่ผู้ผลิตที่ขายของถูกกว่า โดยแลกเปลี่ยนกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การผูกขาดโดยผู้ขายสองรายเช่นนี้ก่อการตั้งราคาแตกต่างกัน
นอกจากจะขายวัคซีนให้กาวีในราคาสูงกว่าเล็กน้อยแล้ว บริษัทยังขายวัคซีนในราคาที่จ่ายไม่ไหว (คือประมาณ {{nowrap |10 เท่า}}ที่ขายให้กาวี) แก่[[ประเทศด้อยพัฒนา]]แต่มีรายได้ปานกลาง (เช่น [[ประเทศไทย]]<!--*** เริ่มเชิงอรรถ ***-->{{Efn-ua |
จัดเป็นประเทศมีรายได้ปานกลางระดับสูง (เทียบกับระดับต่ำ) โดยธนาคารโลกสำหรับปี 2021<ref>{{cite web | url = https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups | title = World Bank Country and Lending Groups | publisher = [[ธนาคารโลก]] | accessdate = 2020-07-04 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200711194525/https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups | archivedate = 2020-07-11 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
}}<!--*** จบเชิงอรรถ ***-->) ที่มีรายได้เกินกว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากกาวี<ref name=subsidies>{{cite web | title = Gavi must stop giving millions in subsidies to Pfizer and GSK for pneumococcal vaccine | url = https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/gavi-must-stop-giving-millions-subsidies-pfizer-and-gsk-pneumonia | website = Doctors Without Borders - USA | language = en | date = 2019-12-03 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200412234715/https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/gavi-must-stop-giving-millions-subsidies-pfizer-and-gsk-pneumonia | archivedate = 2020-04-12 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
MSF ยังชี้ที่ความสำเเร็จของโปรแกรม adapted vaccine ซึ่งทำให้วัคซีนส่งไปยังเขตชนบทได้ง่าย (คือไม่ต้องมีโซ่อุปาทานที่รักษาอุณหภูมิวัคซีน{{Efn-ua | name = "ColdChain"}}ไว้ได้ มีข้อจำกัดทางอายุน้อยกว่า ฉีดน้อยครั้งกว่า ราคาถูกกว่าเป็นต้น)
MSF แนะนำให้กาวีใช้งบประมาณกับ adapted vaccine และในการเพิ่มการแข่งขัน แทนที่จะให้เงินอุดหนุนแก่บริษัทยายักษ์ใหญ่<ref name=wise>{{cite web | title = GAVI money welcome but could it be more wisely spent? | url = https://www.msf.org/gavi-money-welcome-could-it-be-more-wisely-spent | website = Médecins Sans Frontières (MSF) International | language = en | date = 2011-06-14 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200515034915/https://www.msf.org/gavi-money-welcome-could-it-be-more-wisely-spent | archivedate = 2020-05-15 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
 
กาวีตกลงกับสิ่งที่ MSF กล่าว แต่รู้สึกเสียใจว่า MSF ได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างเปิดเผยทั้ง ๆ ที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการขององค์กรเอง กาวีแก้ว่า ราคาถูกต้องมีการซื้อขายจำนวนมากที่เสถียร และต้องได้ "การพิจารณาอย่างรอบคอบและการสนับสนุนของผู้สนับสนุนที่สำคัญ"<ref>{{cite web | title = GAVI responds to MSF campaign | url = https://www.gavi.org/gavi-msf | website = www.gavi.org | language = en | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200413000221/https://www.gavi.org/gavi-msf | archivedate = 2020-04-13 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
 
ในเดือนมกราคม 2015 MSF ยังได้ร้องเรียกให้ทั้งบริษัท GSK และไฟเซอร์ลดราคาวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสให้เหลือแค่ {{nowrap |5 [[ดอลลาร์สหรัฐ]]ต่อเด็กหนึ่งคน}} (ประมาณ {{nowrap |162 บาท}}) ใน[[ประเทศกำลังพัฒนา]] ซึ่งองค์กรประเมินว่าพอสมควรแล้ว<ref>{{cite web | title = Access: MSF calls on GSK and Pfizer to slash pneumo vaccine price to $5 per child for poor countries ahead of donor meeting | url = https://www.msf.org/access-msf-calls-gsk-and-pfizer-slash-pneumo-vaccine-price-5-child-poor-countries-ahead-donor | website = Médecins Sans Frontières (MSF) International | language = en | date = 2015-01-20 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200412234720/https://www.msf.org/access-msf-calls-gsk-and-pfizer-slash-pneumo-vaccine-price-5-child-poor-countries-ahead-donor | archivedate = 2020-04-12 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
ต่อมาวันที่ 27 มกราคม องค์กรตอบสนองต่อสัญญาของไฟเซอร์ว่าจะลดราคา{{nowrap |ร้อยละ 6}} ให้เหลือ {{nowrap |10 ดอลลาร์สหรัฐต่อเด็กหนึ่งคน}}โดยชี้ว่า บริษัททั้งสองได้รับเงิน {{nowrap |21 ดอลลาร์}} (ประมาณ 682 บาท) ต่อเด็กหนึ่งคนถ้ารวมเงินอุดหนุนจากกาวี และการลดราคาตามที่บริษัทว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนสมรรถภาพการซื้อวัคซีนอย่างสำคัญของประเทศที่มีรายได้เกินกว่าที่กาวีจะช่วยเหลือแต่จนเกินกว่าที่จะซื้อวัคซีน<ref>{{cite web | title = MSF responds to Pfizer announcement of pneumococcal vaccine price reduction | url = https://www.msf.org/msf-responds-pfizer-announcement-pneumococcal-vaccine-price-reduction | website = Médecins Sans Frontières (MSF) International | language = en | date = 2015-01-27 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200413000229/https://www.msf.org/msf-responds-pfizer-announcement-pneumococcal-vaccine-price-reduction | archivedate = 2020-04-13 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
และยังกล่าวว่า ไฟเซอร์ได้กำไร {{nowrap |16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ{{nowrap |ห้าแสนล้านบาท}}) จากวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสใน {{nowrap |4 ปี}}ที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทจึงสามารถลดราคายิ่งกว่านี้ได้<ref>{{cite news | last1 = Boseley | first1 = Sarah | title = Vaccine price cut pledge not enough, critics tell Pfizer | url = https://www.theguardian.com/business/2015/jan/26/vaccine-price-cut-pledge-pfizer | work = the Guardian | date = 2015-01-26 | language = en | archiveurl = https://web.archive.org/web/20190918122424/https://www.theguardian.com/business/2015/jan/26/vaccine-price-cut-pledge-pfizer | archivedate = 2019-09-18 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
ในต้นปี 2016 MSF ได้ทำ[[การรณรงค์]]มีชื่อว่า "A fair shot" (การฉีดยาที่ยุติธรรม) เพื่อกดดันให้บริษัททั้งสองลดราคา<ref>{{cite web | url = https://www.afairshot.org/ | website = A fair shot | publisher = Médecins Sans Frontières (MSF) International | title = A fair shot campaign | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200617195847/https://www.afairshot.org/ | archivedate = 2020-06-17 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
ไฟเซอร์แก้ว่า ตนกำลังขายวัคซีนในราคาที่ต่ำกว่าทุนมาก ส่วน GSK กล่าวว่าราคาที่ขายประมาณเท่ากับทุนที่ผลิต และ "การลดราคายิ่งกว่านี้จะเป็นอันตรายต่อความสามารถของเราในการขายยาให้กับประเทศเหล่านี้ในระยะยาว"<ref>{{cite news | last1 = Boseley | first1 = Sarah | last2 = editor | first2 = health | title = Pharmaceutical companies told to slash price of pneumococcal disease vaccine | url = https://www.theguardian.com/global-development/2015/jan/20/pharmaceutical-companies-pneumococcal-vaccine | work = The Guardian | date = 2015-01-20 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20190617213742/https://www.theguardian.com/global-development/2015/jan/20/pharmaceutical-companies-pneumococcal-vaccine | archivedate = 2019-06-17 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
 
บิล เกตส์ตอบสนองต่อ MSF ว่า "ผมคิดว่า มีองค์กรที่เยี่ยมในเรื่องเกือบทุกเรื่อง แต่ทุกครั้งที่เราระดมทุนเพื่อช่วยชีวิตเด็กยากจน พวกเขาก็จะแถลงข่าวกล่าวว่า ราคาของสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นศูนย์"
เขากล่าวว่า การวิจารณ์ราคาบริษัทยาเป็นการกีดกั้นบริษัทไม่ให้ลงทุนกับยาที่ผลิตสำหรับประเทศกำลังพัฒนา และจริง ๆ แล้ว ควรยกย่องบริษัทยาที่ตั้งราคายาแตกต่างกัน (แล้วแต่ลูกค้า) เพราะว่า "เราได้ราคาสิ่งเหล่านี้ที่ดี ซึ่งเป็นในราคาที่ดีอันตั้งเป็นชั้น ๆ... และนั่นเป็นวิธีที่เราสามารถลดการตายในวัยเด็กได้เป็นครึ่ง"
เขายังสนับสนุนให้ปรับปรุงโซ่อุปาทานที่ควบคุมอุณหภูมิ{{Efn-ua | name = "ColdChain"}}ในประเทศกำลังพัฒนา<ref>{{cite news | last1 = Boseley | first1 = Sarah | title = Bill Gates dismisses criticism of high prices for vaccines | url = https://www.theguardian.com/global-development/2015/jan/27/bill-gates-dismisses-criticism-of-high-prices-for-vaccines | work = The Guardian | date = 2015-01-27 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200529001938/https://www.theguardian.com/global-development/2015/jan/27/bill-gates-dismisses-criticism-of-high-prices-for-vaccines | archivedate = 2020-05-29 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
 
ในเดือนสิงหาคม 2019 MSF ก็ร้องเรียกให้กาวียุติให้เงินอุดหนุนตามโปรแกรมการผูกมัดทางตลาดล่วงหน้าแก่บริษัททั้งสองอีกซึ่ง MSF จัดว่าเป็นการผูกขาดโดยผู้ขายสองราย (duopoly) และให้ซื้อวัคซีนจากผู้ผลิตรายที่สามคือสถาบันเซรุ่มอินเดีย (Serum Institute of India) ซึ่งขายวัคซีนในราคา 2/3 ของที่บริษัททั้งสองขาย
}}<!--*** จบเชิงอรรถ ***-->)
[[ปอดบวม]]เป็นโรคฆ่าเด็กเกิน 1/4 ก่อนอายุถึง {{nowrap |5 ขวบ}}ซึ่งเกือบถึงล้านคนต่อปี
MSF อ้างว่า ราคาของบริษัททั้งสองเอารัดเอาเปรียบซึ่งทำให้เด็กเป็นล้าน ๆ คนเสี่ยงตาย<ref>{{cite web | title = Gavi should stop awarding special funds to Pfizer and GSK for pneumonia vaccine | url = https://www.msf.org.za/stories-news/press-releases/gavi-should-stop-awarding-special-funds-pfizer-and-gsk-pneumonia-vaccine | website = MSF | language = en | date = 2019-08-26 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200412234726/https://www.msf.org.za/stories-news/press-releases/gavi-should-stop-awarding-special-funds-pfizer-and-gsk-pneumonia-vaccine | archivedate = 2020-04-12 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
ในเดือนธันวาคม 2019 องค์กรก็ยืนยันร้องขอเช่นนี้อีก โดยชี้ว่า วัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสของบริษัททั้งสองมักมีราคาถึง {{nowrap |80 ดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ {{nowrap |2,500 บาท}}) สำหรับประเทศมีรายได้ปานกลางที่ไม่จนพอได้รับการสนับสนุนจากกาวี<ref>{{cite web | title = Gavi must stop giving millions in subsidies to Pfizer and GSK for pneumonia vaccine | url = https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/gavi-must-stop-giving-millions-subsidies-pfizer-and-gsk-pneumonia | website = Doctors Without Borders - USA | language = en | date = 2019-12-03 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200412234715/https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/gavi-must-stop-giving-millions-subsidies-pfizer-and-gsk-pneumonia | archivedate = 2020-04-12 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
(ในเดือนกรกฎาคม 2020 อยู่ที่ประมาณ 1,114 และ {{nowrap |2,357 บาท}}ในประเทศไทย<ref>{{cite web | url = https://www.thaitravelclinic.com/cost.html | title = Available vaccines in our clinic and Price list | publisher = Thai Travel Clinic Hospital for Tropical Diseases Faculty of Tropical Medicine, [[Mahidol University]] | accessdate = 2020-07-14 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200624112224/https://www.thaitravelclinic.com/cost.html | archivedate = 2020-06-24 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>)
 
ในเดือนมกราคม 2020 MSF ก็ได้ร้องขอให้กาวีซื้อเหมาวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสที่ราคาถูกกว่า และให้วัคซีนกับเด็กเกินกว่า {{nowrap |55 ล้านคน}}ที่ยังไม่ได้วัคซีน<ref>{{cite web | title = MSF urges Gavi to work for more children to a get new, more affordable pneumonia vaccine | url = https://www.msf.org.za/stories-news/press-releases/gavi-celebrates-20-years-msf-stresses-gavi-must-work-more-children-get | website = MSF | language = en | date = 2020-01-21 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200412234730/https://www.msf.org.za/stories-news/press-releases/gavi-celebrates-20-years-msf-stresses-gavi-must-work-more-children-get | archivedate = 2020-04-12 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
โดยยังร้องไปยัง[[องค์การอนามัยโลก]] [[กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ]] และ[[มูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์]]ด้วย และกล่าวว่า กาวีควรจะทำการยิ่งกว่านี้เพื่อลดราคาวัคซีน<ref>{{cite web | title = Gavi must work to ensure more children get new, more affordable pneumonia vaccine | url = https://www.msf.org/gavi-must-work-ensure-more-children-get-new-more-affordable-pneumonia-vaccine | website = Médecins Sans Frontières (MSF) International | language = en | date = 2020-01-21 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200622114424/https://www.msf.org/gavi-must-work-ensure-more-children-get-new-more-affordable-pneumonia-vaccine | archivedate = 2020-06-22 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
 
=== การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา ===
ประธานบริหารของกาวีคือเซ็ท เบอร์กลีย์ได้ให้ข้อสังเกตว่า การตอบสนองของโลกต่อ[[การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2562–2562-2563]] เริ่มต้นค่อนข้างดี
แต่ก็เตือนว่าจำเป็นต้องประสานงานการผลิตสิ่งที่จำเป็นในระดับโลก
เขาเสนอว่า การตอบสนองต่อโรคระบาดทั่วจำเป็นต้องมาจากทั่วโลก โดยสถานที่ที่ใช้อำนวยการส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการควรจะรวมเข้าเป็นส่วนของโครงการระดับโลก
 
== โปรแกรมวัคซีน ==
กาวีสนับสนุนวัคซีนดังต่อไปนี้คือ<ref>{{cite web | url = https://www.gavi.org/programmes-impact/types-support/vaccine-support | title = Vaccine support | accessdate = 2020-03-12 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200629012731/https://www.gavi.org/programmes-impact/types-support/vaccine-support | archivedate = 2020-06-29 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
{| class = "wikitable"
! วัคซีน
11,799

การแก้ไข