ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนองในแท้"

(เพิ่มรูปในกล่องข้อมูล)
 
ทารกแรกเกิดที่คลอดออกมาจะให้ erythromycin ointment ที่ตาทั้งสองข้างเพื่อป้องกันตาบอดจากการติดเชื้อ โรคหนองในแท้แฝงต้องได้รับการรักษา ถ้าทำได้อย่างนี้มักจะพยากรณ์โรคดี
 
ในประเภทศสหรัฐฯประเทศสหรัฐฯประชากรอายุระหว่าง 14 - 39 ปี 46% ของผู้ป่วยที่เป็นหนองในแท้มักจะเป็นโรคติดเชื้อ chlamydia ร่วมด้วย
 
== ระบาดวิทยา ==
ผู้ใช้นิรนาม