ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภากรุงเทพมหานคร"

เพิ่มขึ้น 8 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
|'''[[สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 11|11]]'''|| 61<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/052/23.PDF ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร] เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๕๒ ก, หน้า ๒๓, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓</ref>|| 2553 - 2557 ||
|-
|'''[[สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ.ชุดที่ 255712|12]]'''|| 30<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/134/15.PDF ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว] เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๑๓๔ ง, หน้า ๑๕, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗</ref>|| 15 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน || มาจากการแต่งตั้ง
|}
 
4,665

การแก้ไข