ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สตี (พิธีกรรม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 7842611 สร้างโดย 183.89.159.121 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
[[ไฟล์:A sati as depicted by Giulio Ferrario.jpg|thumb|300px|หญิงกำลังกระโจนลงกองเพลิงตายตามสามี]]
'''พิธีสตี''' หมายถึงประเพณีการทำศพของชาว[[ฮินดู]] พบใน[[ประเทศอินเดีย]] พิธีนี้เป็นการบูชายัญตนเองของหญิงหม้ายในพิธีศพของสามี บางครั้งเต็มใจ แต่บางครั้งก็ถูกคนอื่นบังคับ หญิงหม้ายที่ทำพิธีนี้จะถูกยกย่องให้เป็น[[ราณีสตีเทวี|มหาเทวีสตีมาตา]] และเรียกพื้นที่ที่ประกอบพิธีว่า สตีสถล (สตีสะถะละ) แล้วสร้าง[[โบสถ์พราหมณ์|โบสถ์]]หรือ[[โบสถ์พราหมณ์|วัด]]เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้บูชาต่อไป
 
คำว่า '''“สตี”'''"สตี" เป็น[[ภาษาสันสกฤต]] แปลว่า “ภรรยาผู้ซื่อสัตย์” การเป็นสตรีผู้ทรงคุณความดีนั้นต้องซื่อสัตย์ต่อสามีอย่างสูง และต้องเมตตากรุณาต่อญาติพี่น้อง
 
'''พิธีการกระโดดเข้ากองไฟของหญิงหม้าย''' มีอยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้
 
# ''กลุ่มหญิงหม้ายที่มีฐานะต่ำต้อย'' หากสามีของหญิงหม้ายเสียชีวิต จะมีการจัดงานศพแบบกลางแจ้งนอกเมือง ซึ่งมีกองไฟกองใหญ่กองไว้ เมื่อศพของสามีกำลังถูกเผาอยู่นั้น ภรรยาก็จะกระโจนเข้าไปในกองไฟและถูกเผาตายตามไปด้วยเช่นกัน
# ''กลุ่มหญิงที่มีฐานะร่ำรวย'' หากสามีของหญิงหม้ายที่มีฐานะ และมีทรัพย์สินมากเสียชีวิต ภรรยาของเขาจะจัดงานศพให้สามีเป็นอย่างดี มีการขุดหลุมลึกเท่าความสูงของสามี นำศพไปวาง ใส่เครื่องหอมลงไปและจุดไฟเผาภายในหลุมนั้น
 
''กลุ่มหญิงที่มีฐานะร่ำรวย'' หากสามีของหญิงหม้ายที่มีฐานะ และมีทรัพย์สินมากเสียชีวิต ภรรยาของเขาจะจัดงานศพให้สามีเป็นอย่างดี มีการขุดหลุมลึกเท่าความสูงของสามี นำศพไปวาง ใส่เครื่องหอมลงไปและจุดไฟเผาภายในหลุมนั้น
ส่วนหญิงหม้ายก็จะจัดงานรื่นเริง ร่วมงานกันอย่างสนุกสนาน โดยผู้ที่มาร่วมงานก็จะปลอบโยนเธอ หญิงหม้ายจะแจกทรัพย์สินเงินทองให้กับญาติพี่น้องและคนที่มาร่วมงาน จากนั้นก็จะนำหญิงหม้ายขึ้นนั่งบนหลังม้า(ต้องเป็นสีเทาหรือขาวเท่านั้น) และเดินไปยังหลุมที่เผาสามี ระหว่างทางก็จะปลอบโยนเธอตลอดทางจนถึงหลุมเผาศพ<ref>วิสุทธ์ บุษยกุล. (ม.ป.ป.) วิสุทธนิพนธ์. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2</ref><ref>สุนทร ณ รังสี. (2545). ปรัชญาอินเดียและลัทธิ.(พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.</ref>