ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฉบับร่าง:พระยาดำรงราชพลขันธ์ (คอน บุนนาค)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
 
== รับราชการ ==
หลังจากลาสิกขาพระยาดำรงราชพลขันธ์ได้สมัครเข้ารับราชการทหารเรือเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2445 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรยศเป็น '''นายเวร''' (เทียบเท่าเรือโทตรี) เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2445<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2445/023/470.PDF พระราชทานสัญญาบัตร์ทหารเรือ] </ref> ต่อมาในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2448 พระยาดำรงราชพลขันธ์ได้เข้ารับพระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์เป็น '''หลวงจักรยานานุพิจารณ์''' ถือศักดินา 600<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2448/048/1099.PDF พระราชทานสัญญาบัตรขุนนาง (หน้า 1100)] </ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม