ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจก รัตนตั้งตระกูล"

เเก้ไขชื่อจริงของน้องโปโป ที่เขียนผิด
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เเก้ไขชื่อจริงของน้องโปโป ที่เขียนผิด)
เจก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาสื่อสารมวลชน ภาควิชาศิลปนิเทศ วิชาเอกสื่อสารมวลชน วิชาโทจิตวิทยา [[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] และปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป [[วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
ชีวิตครอบครัว ปัจจุบัน คุณ '''เจก รัตนตั้งตระกูล''' (ป็อบ) สมรสกับ คุณ '''วรรณนิภา รัตนตั้งตระกุลตระกูล''' (ปุ้ย) ชื่อเดิม '''วรรณนิภา นาควัฒนา''' ปัจจุบันทั้งสองท่านมีบุตรีด้วยกันสองคน คือ '''ด.ญ. ปัณณ์ชญา รัตนตั้งตระกุล''' (ข้าวปั้น) หรือ รู้จักกันในนาม '''ข้าวปั้น We Kids''' นักร้องเสียงใสขวัญใจมหาชน และ '''ด.ญ. สิโปทัยปโปทัย รัตนตั้งตระกุล''' (โปโป) แชมป์เล่านิทานระดับประเทศ
 
== ประสบการณ์ทำงาน ==
119

การแก้ไข