ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
{{ป.จ.ฝ่ายใน|2455}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/1783.PDF วันที่ 9 พฤศจิกายน รัตนโกสินทร ศก 130], เล่ม 28, 12 พฤศจิกายน ร.ศ. 130, หน้า 1795</ref>
{{ท.จ.ว.ฝ่ายใน|ปี=2442}}{{จ.ป.ร.2|2451}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2451/039/1153.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบันฝ่ายใน], เล่ม 25, ตอน 39, 27 ธันวาคม พ.ศ. 2451, หน้า 1153</ref>
{{ว.ป.ร.2|2455}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2455/D/2444.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบัน ฝ่ายใน], เล่ม 29, ตอน 0 ง, 22 มกราคม พ.ศ. 2455, หน้า 2444</ref>
 
2,235

การแก้ไข