ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประพันธ์ นัยโกวิท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ภาพ:ประพันธ์ นัยโกวิท.jpg|thumb|ประพันธ์ นัยโกวิท]]
'''นายประพันธ์ นัยโกวิท''' (เกิด [[20 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2490]]) อดีตรองอัยการสูงสุด ปัจจุบันเป็น[[กรรมการการเลือกตั้ง]] รับผิดชอบงานด้านการบริหารการเลือกตั้ง ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิก[[สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550]]
 
ในช่วงปี [[พ.ศ. 2549]] นายประพันธ์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองอัยการสูงสุด ปรากฏเป็นข่าวว่า ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอัยการสูงสุด ทั้ง ๆ ที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิเหมาะสม ซึ่งมีการกล่าวกันว่าเป็นเพราะถูก[[การเมือง]]แทรกแซง
 
== ประวัติการศึกษา ==
*กรรมการกฤษฎีกา [[สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา]]
*กรรมการ [[เนติบัณฑิตยสภา]]
 
 
==อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม