ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวินัยปิฎก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{พระไตรปิฎกเถรวาท}}
'''พระวินัยปิฎก''' ({{lang-pi|Vinaya Piṭaka ''วินะยะปิฏะกะวินยปิฏก''}}) ถือเป็นส่วนหนึ่งของ[[พระไตรปิฎก]] เป็นประมวลกฎข้อบังคับ เกี่ยวกับความประพฤติของเหล่า[[พระสงฆ์]] ทั้ง[[ภิกษุ]]และ[[ภิกษุณี]]
 
ทว่า พระวินัยปิฎกนั้นมิได้มีแต่กฎข้อบังคับเท่านั้น หากยังมีเนื้อหาสะท้อนประวัติศาสตร์ของ[[อินเดีย]]ในสมัย[[พุทธกาล]]ด้วย รวมทั้ง [[ขนบธรรมเนียม]] [[ประเพณี]] และประวัติของบุคคลสำคัญบางคนในยุคนั้น เช่น [[ชีวกโกมารภัจจ์]]
332

การแก้ไข