ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ครรชิต ขวัญประชา"

* ทองเถื่อน (2531)
* พายุยางแดง (2531)
* นักสู้ชาติผยอง (2531)
* เลือดแค้น เล็กนกใน (2533)
* โหดพระกาฬ (2533)
* โหดทะลุฟ้า (2533)
* เทวดาสั่งตาย (2533)
* 7 สิงห์แดนนรก (2533)
* ละเลงเลือด (2533)
* โหดเนื้อหิน (2533)
ผู้ใช้นิรนาม