ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== ดูเพิ่ม ==
* [[ราชาธิปไตย]]
* [[ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]]
* [[ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์]]
* [[ราชาธิปไตยที่ถูกล้มล้าง]]
36,498

การแก้ไข