ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พอล อัลเลน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[หมวดหมู่:นักธุรกิจคอมพิวเตอร์ชาวอเมริกัน]]
[[หมวดหมู่:นักการกุศลชาวอเมริกัน]]
[[หมวดหมู่:นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวอเมริกัน]]
[[หมวดหมู่:มหาเศรษฐีชาวอเมริกัน]]
[[หมวดหมู่:ผู้ที่เป็นโรคมะเร็ง]]