ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชุมพร เทพพิทักษ์"

* 2535: [[ไม่นิ่มไม่เชือด]]
* 2535: [[สุสานรักโรงทึม]]
* 2536: [[กระหน่ำให้แสบสะเทิน]]
* 2536: [[หนุ่มมอเตอร์ไซค์ หวานใจสาวโรงงาน]]
* 2536: [[กระสือกระหายเลือด]]
ผู้ใช้นิรนาม