ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยุวดี เรืองฉาย"

* ภาพยนตร์ [[หวานมันส์ ฉันคือเธอ]] (2530)
* ภาพยนตร์ [[หวานมันส์ ฉันคือเธอ 2]] (2531)
* ภาพยนตร์ [[คู่รัก]] (2531)
* ภาพยนตร์ [[ใช่แล้วหลุดเลย]] (2533)
* ภาพยนตร์ [[พ่อไก้แจ้ แม่ไก่ชน]] (2533)
ผู้ใช้นิรนาม