ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรษมน วัฒโรดม"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
(วรรษมน วัฒโรดม)
* คู่วุ่นวัยหวาน (2529) แสดงคู่กับ อำพล, จินตหรา, วัชระ, ชูศรี, ศรินทิพย์, ไกรลาศ, ท้วม, อรุณ, เกียรติ
* ชมพู่แก้มแหม่ม (2529) แสดงคู่กับ ยุรนันท์, จารุณี, วีรยุทธ, สุทธิพงษ์, ปัทมา, ล้อต๊อก
* ปัญญาชนก้นครัว (2529) แสดงคู่กับ อำพล, จินตหรา, วัชระ, เกียรติ, ชาลี, ชลประคัลภ์
* ไม่สิ้นไร้ไฟสวาท (2529) แสดงคู่กับ ยุรนันท์, นาถยา, เกรียงไกร, ชาลี, รัตนาภรณ์, ศรินทิพย์, จุรี
* ขบวนการคนใช้ (2529) แสดงคู่กับ เกรียงไกร, มยุรฉัตร, ปัทมา, สุเชาว์, พิศมัย, ไกรลาศ, อัญชลี, ชูศรี, ท้วม, ศรินทิพย์, จุรี
* ก้อ...โอเคนะ (2530) แสดงคู่กับ ยุทธนา, นาถยา, เศรษฐา, วทัญญู, บิณฑ์, พร้อมพงศ์
* ปัญญาชนก้นครัว (25292530) แสดงคู่กับ อำพล, จินตหรา, วัชระ, เกียรติ, ชาลี, ชลประคัลภ์
* ล่าสุดโหด (2530) แสดงคู่กับ สรพงศ์, ครรชิด
* สารวัตรเถื่อน (2530) แสดงคู่กับ พิศาล, ฉัตรชัย, อุเทน, อภิชาติ
ผู้ใช้นิรนาม