ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
* [[หลวงเทพประกาศ (ทิว บุนนาค)]]
* [[พระศรีธรรมสาส์น (แทน บุนนาค)]] เป็นพี่น้องกับ[[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)|สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์]] ภรรยาเอกคือ '''[[กลิ่น บุนนาค]] ธิดา ลิ้ม บุนนาค''' ราชินิกูลบุนนาคในชั้นที่เจ็ดและแปดในปัจจุบัน การสืบสกุลบุนนาคสายตรงและสายที่แตกออกไปนั้นได้แก่ กนุท ชำนาญกิจ บุตรของอุไร อิศรางกูร ณ อยุธยา กฤษนา อิศรางกูร ณ อยุธยา ทิพย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ยสฬิ์ศิวะ อิสรสิงหนาท (บุนนาค) หลานย่าสายราชสกุลอิศรางกูร และสืบสายตรงจากท่านลิ้ม บุนนาค เป็นคณะทำงาน [[กระทรวงยุติธรรม]] อิสรสิงหนาท เป็นนามสกุลส่วนนึงในพระนามของ[[สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท]] พระอนุชาธิราชร่วมพระชนกชนนีกับ[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]
* ยสฬิ์ศิวะยสวันต์รังษิกร อิสรสิงหนาทศักยดิ์สิงหนาท สกุลบุนนาคสาย [[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)]] หลาน ของ
** หม่อมราชวงศ์เดชนศักดิ์ ศักดิเดชน์ ภาณุพันธุ์
** หม่อมราชวงศ์ทินศักดิ์ ศักดิเดชน์ ภาณุพันธุ์
** หม่อมราชวงศ์พันธุรังษี ภาณุพันธุ์
** หม่อมราชวงศ์อรมณี ภาณุพันธุ์ เป็นบุตร ธิดาของ [[มณี สิริวรสาร]] สกุลเดิมบุนนาค สะใภ้หลวงใน [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] '''[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ์]] และ [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต]]'''
* สำหรับผู้ที่จะเป็นผู้นำในการสืบสกุลบุนนาคสายตรงและสายที่แตกออกไปนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้นั้นเป็นผู้รักษาสมบัติสำหรับสกุลบุนนาค คือ อัฐิเจ้าคุณพระราชพันธุ์ผู้เป็นต้นสกุล ได้แก่ อัฐิของเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) กับเจ้าคุณนวล และสิ่งของบางอย่างซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวแต่ละพระองค์พระราชทานแก่สมเด็จเจ้าพระยาฯ อาทิเช่น พระทนต์ใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]] ซึ่งได้พระราชทานให้เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) เก็บรักษาไว้เมื่อครั้งยังทรงพระชนม์อยู่ สมบัติดังกล่าวนี้รักษามาตั้งแต่ครั้งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงมอบให้เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) รักษาสืบต่อมา เมื่อท่านถึงแก่อสัญกรรม ก็โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) รักษาสมบัติสำหรับสกุลสืบต่อมา และเมื่อท่านถึงแก่อสัญกรรม ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต็น บุนนาค) เป็นผู้รักษาสมบัติสำหรับสกุลสืบต่อมาจนถึงแผ่นดินสมัยรัชกาล ที่ ๖
ผู้ใช้นิรนาม