ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เล็ก ไอศูรย์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
* พ.ศ. 2533 ปล้น เช็คบิล
* พ.ศ. 2533 ทอง 4
* พ.ศ. 2533 หวยเถื่อน
* พ.ศ. 2533 โหดตามคิว
* พ.ศ. 2533 ความรักไม่มีชื่อ
* พ.ศ. 2533 ปีศาจสงคราม
* พ.ศ. 25332534 หวยเถื่อน
* พ.ศ. 2534 ระเบิดทีละหัว
* พ.ศ. 2535 นักฆ่ากระสุนเดือด
ผู้ใช้นิรนาม