ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดนิมมานรดี"

(หน้าใหม่: {{ฉบับร่างบทความ}} {{กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน | full_name = วัดนิมมานรด...)
 
วัดสร้างขึ้นในสมัย[[กรุงรัตนโกสินทร์]]ตอนต้น [[รัชกาลที่ 1]] ประมาณปี พ.ศ. 2350 ในชื่อ วัดบางแค ยังมีหลักฐานปรากฏกล่าวถึงวัดนี้ใน[[จดหมายเหตุ]] [[รัชกาลที่ 2]] กล่าวถึงการแต่งตั้งพระคณาจารย์จำนวน 71 รูป หนึ่งในนั้นคือ พระอาจารย์เกษ วัดบางแค
 
ต่อมาในสมัย[[รัชกาลที่ 5]] ก็ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่ โดยผู้ที่เป็นกำลังสำคัญสนับสนุนทุนทรัพย์ในการบูรณะก็คือ ขุนตาลวโนชากร (นิ่ม) และภรรยาชื่อดี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดนิมมานรดี อันหมายถึง '''สวรรค์ชั้นที่ 5'''<ref name="mgronline">{{cite web|url=https://mgronline.com/travel/detail/9530000029624|title=เก่าๆใหม่ๆใน"บางแค"|work=ผู้จัดการออนไลน์|author=หนุ่มลูกทุ่ง|date=2 มีนาคม 2553}}</ref> วัดนิมมานรดีได้เปิดทำการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี แผนกธรรมได้เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ได้ขอพระราชทาน[[วิสุงคามสีมา]]ใหม่ ได้รับพระราชทานครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] และได้พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานที่[[หน้าบัน]]พระอุโบสถ<ref>{{cite web|url=https://oer.learn.in.th/search_detail/result/135723#oer_data|title=ด้านข้างพระอุโบสถวัดนิมมานรดี|work=คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด}}</ref> ปี พ.ศ. 2528 ได้รับสถาปนาขึ้นเป็น[[พระอารามหลวง]]ชั้นตรี ชนิดสามัญ
 
==อาคารเสนาสนะและปูชนียวัตถุ==
ผู้ใช้นิรนาม