ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สหประชาชาติ"

เพิ่มขึ้น 8,845 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''สหประชาชาติ''' หรือ '''องค์การสหประชาชาติ''' ({{lang-en|United Nations}}, ตัวย่อ: UN; {{lang-fr|Organisation des Nations unies}}) เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษา[[สันติภาพโลก|สันติภาพ]]และ[[ความมั่นคงระหว่างประเทศ]] การพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศ บรรลุความร่วมมือระหว่างประเทศ และเป็นศูนย์กลางสำหรับการประสานงานของการกระทำของชาติต่างๆ<ref>{{Cite web|url=http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html|title=Charter of UN Chapter I|website=www.un.org|language=en|access-date=22 November 2018|date=2015-06-17|archive-url=https://web.archive.org/web/20171028091648/http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html|archive-date=28 October 2017|url-status=live|df=dmy-all}}</ref> มันเป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่มีขนาดใหญ่ ที่มีความรู้สึกคุ้นเคย เป็นตัวแทนในระดับสากลมากที่สุด และทรงอำนาจมากที่สุดในโลก ยูเอ็นนั้นมี[[สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ|สำงานใหญ่]]ใน[[สิทธิสภาพนอกอาณาเขต|ดินแดนระหว่างประเทศ]]ใน[[นครนิวยอร์ก]] โดยมีสำนักงานหลักอื่นๆ ใน[[เจนีวา]] [[ไนโรบี]] [[เวียนนา]] และ[[เฮก]]
'''สหประชาชาติ''' หรือ '''องค์การสหประชาชาติ''' ({{lang-en|United Nations}}, ตัวย่อ: UN; {{lang-fr|Organisation des Nations unies}}) เป็น[[องค์การระหว่างประเทศ]]ซึ่งมีความมุ่งหมายที่แถลงไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ความร่วมมือในกฎหมายระหว่างประเทศ ความมั่นคงระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการทางสังคม [[สิทธิมนุษยชน]] และการบรรลุสันติภาพโลก สหประชาชาติก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1945 หลัง[[สงครามโลกครั้งที่สอง]] เพื่อแทนที่[[สันนิบาตชาติ]] เพื่อยุติสงครามระหว่างประเทศ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเจรจา สหประชาชาติมีองค์กรจำนวนมากเพื่อนำภารกิจไปปฏิบัติ
 
ยูเอ็นได้ถูกก่อตั้งขึ้นในช่วงหลัง[[สงครามโลกครั้งที่สอง]] โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดสงครามขึ้นในอนาคตและประสบความสำเร็จในสิ่งที่[[สันนิบาตชาติ]]ไม่มีประสิทธิภาพ<ref>{{cite web|url=https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/international-organization/|title=Nat Geo UN|date=2012-12-23|website=www.nationalgeographic.org.|archive-url=https://web.archive.org/web/20170427195211/http://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/international-organization/|archive-date=27 April 2017|url-status=live|access-date=27 April 2017|df=dmy-all}}</ref> เมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1945 รัฐบาล 50 ประเทศได้พบกันที่[[ซานฟรานซิสโก]]เพื่อ[[การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ|เข้าประชุม]]และเริ่มร่าง[[กฎบัตรสหประชาชาติ]]ซึ่งได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1945 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 1945 เมื่อสหประชาติชาติได้เริ่มออกปฏิบัติการ ได้ดำเนินตามกฎบัตร วัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การปกป้องสิทธมนุษยชน การให้[[ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม]] การส่งเสริม[[การพัฒนาที่ยั่งยืน]] และค้ำจุน[[กฎหมายระหว่างประเทศ]]<ref>{{cite web|url=http://www.un.org/en/sections/what-we-do/index.html|title=UN Objectives|website=www.un.org|language=en|access-date=22 November 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20181122092127/http://www.un.org/en/sections/what-we-do/index.html|archive-date=22 November 2018|url-status=live|df=dmy-all}}</ref> ในช่วงการก่อตั้ง สหประชาชาตินั้นมี[[รัฐสมาชิกสหประชาชาติ|สมาชิกรัฐ]]ถึง 51 รัฐ จำนวนนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น 193 รัฐ ในปี ค.ศ. 2011<ref name="UN_SouthSudan_193rd_state" /> ซึ่งเป็นตัวแทนของ[[รัฐอธิปไตย]]เกือบทั้งหมดของโลก
สหประชาชาติมีสมาชิกทั้งหมด [[รัฐสมาชิกสหประชาชาติ|193 ประเทศ]] [[ระบบสหประชาชาติ]]อยู่บนพื้นฐานของ 6 เสาหลัก ได้แก่ [[สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ|สมัชชาใหญ่]] [[คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ|คณะมนตรีความมั่นคง]] [[คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ|คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม]] [[สำนักเลขาธิการสหประชาชาติ|สำนักเลขาธิการ]] และ [[ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ]] รวมถึง[[คณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติ|คณะมนตรีภาวะทรัสตี]] (ปัจจุบันยุติการทำงานแล้ว) นอกจากนี้ยังมีองค์กรอื่น ๆ อีกเช่น [[องค์การอนามัยโลก]] [[ยูเนสโก]] และ[[ยูนิเซฟ]] ตำแหน่งที่โดดเด่นที่สุดของสหประชาชาติ คือ [[เลขาธิการสหประชาชาติ]] ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน คือ [[อังตอนียู กูแตรึช]] ชาว[[ประเทศโปรตุเกส|โปรตุเกส]] ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2017 ต่อจาก [[พัน กี-มุน]] ชาว[[ประเทศเกาหลีใต้|เกาหลีใต้]]
 
ภารกิจขององค์กรในการรักษาสันติภาพของโลกนั้นมีความซับซ้อนในช่วงต้นทศวรรษที่ผ่านมาโดย[[สงครามเย็น]]ระหว่าง[[สหรัฐอเมริกา]]และ[[สหภาพโซเวียต]]และประเทศพันธมิตรของพวกเขา ภารกิจส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย[[ผู้สังเกตการณ์ทางทหาร]]ที่ปราศจากอาวุธและกองกำลังทหารที่ติดอาวุธเบา โดยมีบทบาทหลักในการตรวจสอบ การรายงานและการสร้างความเชื่อมั่น<ref>{{cite web|url=https://peacekeeping.un.org/en/our-history|title=UN Early years of the Cold War|website=peacekeeping.un.org|access-date=22 November 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20181122132154/https://peacekeeping.un.org/en/our-history|archive-date=22 November 2018|url-status=live|df=dmy-all}}</ref> การเป็นสมาชิกยูเอ็นได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลังการแยกตัวออกจากการเป็นอาณานิคมอย่างกว้างขวางในช่วงปี ค.ศ. 1960 ตั้งแต่นั้นมา อดีตอาณานิคม 80 ประเทศต่างได้รับเอกราช รวมทั้งดินแดนในภาวะทรัสตี 11 แห่งที่ได้รับการตรวจสอบโดย[[คณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติ|คณะมนตรีภาวะทรัสตี]]<ref>{{cite web|url=http://www.un.org/en/sections/issues-depth/decolonization/index.html|title=UN Decolonization|website=www.un.org|access-date=22 November 2018|date=2016-02-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20181122132046/http://www.un.org/en/sections/issues-depth/decolonization/index.html|archive-date=22 November 2018|url-status=live|df=dmy-all}}</ref> ในปี ค.ศ. 1970 งบประมาณของยูเอ็นสำหรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สูงกว่าการใช้จ่ายทางด้านการรักษาสันติภาพ ภายหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลง ยูเอ็นได้เปลี่ยนและขยายตัวการปฏิบัติการภาคสนามโดยดำเนินงานที่มีความซับซ้อนมากมาย<ref>{{cite web|url=https://peacekeeping.un.org/en/our-history|title=Post Cold War UN|website=peacekeeping.un.org|access-date=22 November 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20181122132154/https://peacekeeping.un.org/en/our-history|archive-date=22 November 2018|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
 
ยูเอ็นนั้นมีเสาหลัก 6 ประการ: [[สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ|สมัชชาใหญ่]] [[คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ|คณะมนตรีความมั่นคง]] [[คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ|คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม]] (ECOSOC) [[คณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติ|คณะมนตรีภาวะทรัสตี]] [[ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ]] และ[[สำนักเลขาธิการสหประชาชาติ]] [[ระบบสหประชาชาติ|ระบบยูเอ็น]]ประกอบไปด้วย[[หน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ|หน่วยงานพิเศษ]]เป็นจำนวนมากมาย เช่น [[กลุ่มธนาคารโลก]] [[องค์การอนามัยโลก]] [[โครงการอาหารโลก]] [[องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ]] (หรือเรียกอีกอย่างว่า ยูเนสโก) และ[[กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ]](หรือเรียกอีกอย่างว่า ยูนิเซฟ) นอกจากนี้[[องค์การนอกภาครัฐ]]อาจจจะได้รับสถานะที่ปรึกษากับคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเข้าร่วมในงานของยูเอ็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของยูเอ็นคือ [[เลขาธิการสหประชาชาติ|เลขาธิการ]] ปัจจุบันเป็นนักการเมืองและนักการฑูตชาวโปรตุเกสที่มีชื่อว่า [[อังตอนียู กูแตรึช]] ซึ่งดำรงตำแหน่งมา 5 ปีในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2017 องค์การได้รับเงินสนับสนุนจากการประเมินราคาและบริจาคโดยสมัครใจจากประเทศสมาชิก
 
ยูเอ็น มีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆ ได้รับ[[รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ]]จำนวนมากมาย แม้ว่าจะมีการผสมผสานการประเมินประสิทธภาพอื่นๆ นักวิจารณ์บางคนเชื่อว่า องค์การนี้ที่จะเป็นพลังสำคัญสำหรับการพัฒนาสันติภาพและมนุษย์ ในขณะที่คนอื่นๆ ต่างเรียกว่า ไร้ประสิทธิภาพ มีความลำเอียง และทุจริต
 
== การก่อตั้ง ==
5,731

การแก้ไข