ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปัญจะ เกสรทอง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
(บอต: แทนที่หมวดหมู่ สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม. ด้วย ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.)
{{รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย}}
 
{{เกิดปี|2474}}{{ตายปี|2558}}
{{ตายปี|2558}}
 
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดเพชรบูรณ์]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดเพชรบูรณ์]]
[[หมวดหมู่:พรรคสหประชาไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคเกษตรสังคม]]
[[หมวดหมู่:พรรคสหประชาธิปไตย]]
[[หมวดหมู่:พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
20,442

การแก้ไข