ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Acamicamacaraca"

Turkmen ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:Acamicamacaraca ไปยัง คุยกับผู้ใช้:Aca: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "Acamicamacaraca" เป็น "Aca"
(Turkmen ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:Acamicamacaraca ไปยัง คุยกับผู้ใช้:Aca: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "Acamicamacaraca" เป็น "Aca")
ป้ายระบุ: เปลี่ยนทางใหม่
 
(ไม่แตกต่าง)
94

การแก้ไข