ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิมพัลส์กันดั้ม"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  14 ปีที่แล้ว
ZGMF-X56S Impulse Gundam ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น อิมพัลส์กันดั้ม: เปลี่ยนเป็นภาษาไทย
(หน้าใหม่: MS เพียงหนึ่งเดียวที่ใช่ระบบสนับสนุนรุ่นใหม่ silhouette system (ซิลลูเอ็...)
 
(ZGMF-X56S Impulse Gundam ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น อิมพัลส์กันดั้ม: เปลี่ยนเป็นภาษาไทย)
7,639

การแก้ไข