ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย"

(สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2 ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีดังนี้:
 
* สวท.นครพนม - เอฟเอ็ม 90.25 เมกะเฮิร์ตซ์ และ เอเอ็ม 981 กิโลเฮิร์ตซ์
* สวท.มุกดาหาร - เอฟเอ็ม 99.25 เมกะเฮิร์ตซ์ และ เอเอ็ม 549 กิโลเฮิร์ตซ์
* สวท.ยโสธร - เอฟเอ็ม 90 เมกะเฮิร์ตซ์
ผู้ใช้นิรนาม