ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:เหตุการณ์ปัจจุบัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[การประท้วงที่ดินแดนฮาบารอฟสค์ พ.ศ. 2563]]
* [[การประท้วงกรณีจอร์จ ฟลอยด์]]
* [[การประท้วงในประเทศนิการากัว พ.ศ. 2561]]
* [[การประท้วงในอิรัก พ.ศ. 2562]]
* [[การประท้วงในเฮติ พ.ศ. 2562]]
* [[ขบวนการเสื้อกั๊กเหลือง]]
* [[วิกฤตการณ์การทูตกาตาร์]]
* [[วิกฤตการณ์อ่าวเปอร์เซีย พ.ศ. 2562–63|วิกฤตการณ์อ่าวเปอร์เซีย]]
* [[กระบวนการเพื่อสันติภาพในประเทศอัฟกานิสถาน]]
* [[COVID-19 pandemic|การระบาดทั่วของโควิด-19]]
 
ผู้ใช้นิรนาม