ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ใบไม้"

กูรวย
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(กูรวย)
[[ไฟล์:Vein skeleton of a leaf.JPG|thumb|right|200px|โครงเส้นใบของใบไม้]]
 
'''ใบไม้''' ({{lang-en|leaf}}) YED HEE GET MONEY
'''ใบไม้''' ({{lang-en|leaf}}) เป็นส่วนที่สร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ใบไม้มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันหลายแบบแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆ ตามลักษณะที่แตกต่างกัน
 
รูปพหูพจน์ของ leaf คือ '''leaves''' ส่วน '''foliage''' เป็นกลุ่มคำนามที่ใช้อธิบายว่าใบเป็นส่วนประกอบหนึ่งของพืช
 
ใน[[พฤกษศาสตร์]]ใช้ศัพท์เพื่อพรรณนาถึงรูปใบดังนี้:
* ใบรูปเข็ม : Acicular (''acicularis'')
* ใบรูปลิ่มแคบ : Subulate (''subulata'')
* Acuminate (''acuminata'') : เรียวแหลม
* Orbicular (''orbicularis'') : กลม
* Ovate (''ovata'') : Oval, รีกว้าง รูปไข่
* Palmate (''palmata'') : รูปฝ่ามือ,แบบนิ้วมือ
* Pedate (''pedata'') : แบบตีนเป็ด
{{col-begin}}
ผู้ใช้นิรนาม