ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีในประเทศไทย"

|[https://www.cmu.ac.th/th/faculty/business_administration/aboutus คณะบริหารธุรกิจ]||[[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
|-
|[http://management.mfu.ac.th/[สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง|สำนักวิชาการจัดการ]]
|[[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]]
|-
555

การแก้ไข