ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น"

==== ประเภทวิชาการ ====
* ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 9,740 - 30,020 บาท
* ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,060050 - 49,480 บาท
* ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อัตราเงินเดือนระหว่าง 21,550 - 66,490 บาท
* ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ อัตราเงินเดือนระหว่าง 24,400 - 77,380 บาท
 
==== อำนวยการท้องถิ่น ====
* ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,430 - 50,170 บาท
ผู้ใช้นิรนาม