ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดอน ปรมัตถ์วินัย"

(แก้ไขข้อมูลเป็นปัจจุบันตามครม.ประยุทธ์2/2)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ดอน ปรมัตถ์วินัย เกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2493 ที่[[กรุงเทพมหานคร]] เป็นบุตรของนายเลี้ยง กับนางนงลักษณ์ ปรมัตถ์วินัย<ref>[http://www.insaps.org/page.php?id=Mjc5 ประวัติการทำงานโดยสังเขปของ นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย มอบต่อสมาคมข้าราชการพลเรือนเมื่อ พย.๒๕๕๓]</ref><ref name="mfa"/>
 
ดอน ปรมัตถ์วินัย จบชั้นประถมศึกษาจาก[[โรงเรียนบวรศึกษาสถาน]] ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จาก[[โรงเรียนวัดสุทธิวราราม]] และมัธยมศึกษาตอนปลายจาก[[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]] และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ใน[[คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ระหว่างปี 2510–2511 (สิงห์ดำ รุ่น 20) จากนั้นได้รับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ไปศึกษาต่อที่[[ประเทศสหรัฐอเมริกา]] นายดอนได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขารัฐศาสตร์ และปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก[[มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส]] (UCLA) และยังได้รับปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากวิทยาลัยกฎหมายและการทูตเฟลทเชอร์ ณ [[มหาวิทยาลัยทัฟท์ส์ทัฟส์]] (The Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University)
 
นอกจากนี้ เขายังจบการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36 และการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6 จาก[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]] (วปอ. 36/ปรอ. 6 หรือ วปรอ. 366)
ผู้ใช้นิรนาม