ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมสมพันธุ์ บริพัตร ณ อยุธยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| parents = [[พระยาวทัญญูวินิจฉัย (หม่อมหลวงชุ่ม ปาลกะวงศ์)]]<br>เลี่ยน วทัญญูวินิจฉัย
| spouse = [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต]]
| children = [[อินทุรัตนา บริพัตร]]<br>[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์]]<br>หม่อมเจ้าชาย(ไม่มีพระนาม)
| relatives =
| signature =
5,587

การแก้ไข