ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานอัยการสูงสุด (ประเทศไทย)"

== รายนามผู้บริหาร ==
=== รายนามอธิบดีกรมอัยการ ===
*1. [[ขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่ง เวภาระ)]] (พ.ศ. 2436 - 24552444 - ถึงแก่กรรมในตำแหน่ง)
*2. [[พระยาอรรถการประสิทธิ์ (วิลเลียม แอลเฟรด คุณะดิลก)]] (พ.ศ. 2455 - 2460 - ปฏิบัติหน้าที่ว่าที่เจ้ากรมอัยการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2445)
*3. [[พระยาอรรถการยบดี (ชุ่ม อรรถจินดา)]] (พ.ศ. 2461 - 2466)
*4. [[พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตบดี (บุญช่วย วณิกกุล)]] (พ.ศ. 2466 - 2471)
ผู้ใช้นิรนาม