ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดุลการค้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ ย้อนด้วยมือ
 
 
'''ดุลการค้า''' ({{lang-en|Balance of Trade}}) คือการเปรียบเทียบระหว่างผลต่างมูลค่าการนำเข้าสินค้ากับมูลค่าการส่งออกสินค้าของประเทศ โดยทั่วไประยะเวลาที่ใช้เปรียบเทียบ คือ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี <ref>http://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Pages/BalanceTrade.aspx</ref> ซึ่งถ้านำเข้ามากกว่าส่งออกแสดงว่าขาดดุลการค้า แต่ถ้าส่งออกมากกว่านำเข้าแสดงว่าเกินดุลการค้า และถ้าส่งออกและนำเข้าเท่ากันเรียกว่า สมดุลการค้า <ref>http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=421acf47b094bb27&pli=1</ref> โง่
==ชนิดของดุลการค้า==
*เกินดุลการค้า (Surplus Balance of Trade) คือ มูลค่าส่งออกมากกว่ามูลค่านำเข้า ใช้แก้ปัญหา[[เงินฝืด]]
ผู้ใช้นิรนาม