ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ห้างหุ้นส่วน"

ย้อนการแก้ไขที่ 9014089 สร้างโดย Praphon3 (พูดคุย)
(หุ้นนิเคอิ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ย้อนการแก้ไขที่ 9014089 สร้างโดย Praphon3 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{สากล}}
<ref>023-03</ref>
 
'''ห้างหุ้นส่วน''' (Partnerships) คือ องค์การธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป รับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินการ และจะแบ่งกำไรตามสัดส่วนที่ตกลงกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยมี 2 ชนิด คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (หสน.) และห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)
ผู้ใช้นิรนาม