ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์"

== พระโอรส-ธิดา ==
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ เสกสมรสกับหม่อมปัญจปาปี พระราชธิดาใน[[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]]กับ[[กรมบริจาภักดีศรีสุดารักษ์]] มีพระโอรส-ธิดาด้วยกันห้าองค์ ได้แก่
* หม่อมเจ้าใหญ่ อิศรางกูร
* หม่อมเจ้ากลาง อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าศรีฟ้า อิศรางกูร บางแห่งเขียนว่าสีฟ้า
* หม่อมเจ้าสุนทรา อิศรางกูร
* หม่อมเจ้ารสสุคนธ์ อิศรางกูร
นอกจากนี้ยังมีหม่อมคนอื่น ๆ อีกจำนวนมาก รวมมีพระโอรส-ธิดาทั้งสิ้น 82 องค์<ref>สมประสงค์ ทรัพย์พาลี. ''สายใยในราชวงศ์จักรี''. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560, หน้า 15</ref> ได้แก่<ref name=":0" />
 
* [[พระวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวานุรักษ์]] (เดิม หม่อมเจ้าชอุ่ม; 12 เมษายน พ.ศ. 2337 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2406) มีพระโอรส คือ
**[[หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร)]]
* หม่อมเจ้าเพชรหึง อิศรางกูร (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2358)
* หม่อมเจ้าหนูใหญ่ อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าวัตถา อิศรางกูร (พ.ศ. 2364 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2401; พระราชทานเพลิงศพ ณ [[วัดสระเกศ]] เมื่อ พ.ศ. 2410)
* หม่อมเจ้าสนิท อิศรางกูร (พ.ศ. 2371 – 1 มกราคม พ.ศ. 2462; พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดกลาง เมื่อ 22 มกราคม พ.ศ. 2462)
* หม่อมเจ้านิล อิศรางกูร (พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดนาคกลาง เมื่อ พ.ศ. 2407)
* หม่อมเจ้ามณฑป อิศรางกูร(พระราชทานเพลิงศพ ณ [[วัดสุวรรณาราม]] เมื่อ พ.ศ. 2410) มีโอรส คือ
** พระยาทัณฑกรคณารักษ์ (หม่อมราชวงศ์เลื่อม อิศรางกูร) สมรสกับภรรยาในราชสกุลเดียวกัน คือ หม่อมราชวงศ์สาย อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าคันทอง
* หม่อมเจ้าสุดชาติคันทอง บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าสุดอิศรางกูร
* หม่อมเจ้าชุมสายสุดชาติ อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าชุมแสง (สิ้นชีพิตักษัย 27 มิถุนายน พ.ศ. 2441)สุด
* หม่อมเจ้าพรหมเมศรชุมสาย อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าถึกชุมแสง (สิ้นชีพิตักษัย 27 มิถุนายน พ.ศ. 2441)
* หม่อมเจ้าตุ้มพรหมเมศร อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าถึก สมรสกับหม่อมอรุณ มีโอรสธิดา คือ
** คุณหญิงทัณฑกรคณารักษ์ (หม่อมราชวงศ์สาย อิศรางกูร) สมรสกับสามีในราชสกุลเดียวกัน คือ พระยาทัณฑกรคณารักษ์ (หม่อมราชวงศ์เลื่อม อิศรางกูร)
** หม่อมราชวงศ์เจริญ อิศรางกูร หรือ [[สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์]]
** หม่อมราชวงศ์จรัส อิศรางกูร สมรสกับปุ้ย มีบุตรธิดา คือ
*** หม่อมหลวงปลั่ง อิศรางกูร
*** ขุนพิทักษ์นคเรศร์ (หม่อมหลวงไปล่ อิศรางกูร)
*** หม่อมหลวงหงศ์ อิศรางกูร
*** หม่อมหลวงประมุล อิศรางกูร
** หม่อมราชวงศ์ศิลา อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าตุ้ม อิศรางกูร มีธิดา คือ
** หม่อมราชวงศ์เกษรสุมาลี อิศรางกูร หม่อมใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจ]]
** หม่อมราชวงศ์นารีนพรัตน์ อิศรางกูร หม่อมใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจ]]
* หม่อมเจ้าสนุ่น อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าโสภณ อิศรางกูร เสกสมรสกับหม่อมอิ่ม มีโอรสและธิดา 9 คน และยังมีหม่อมคนอื่นอีกหลายคน โดยโอรสและธิดาทั้งหมด 20 คน คือ
**พระศักดิ์เสนา (หม่อมราชวงศ์เนตร อิศรางกูร)
**[[หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์โต๊ะ อิศรางกูร)]] สมรสกับนางราโชทัย (พุก),แม้น,ขัน,ซ่วน มีบุตรและธิดา คือ
**[[เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์มณี อิศรางกูร|เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์มณี ในรัชกาลที่ 5]]
**พระยาอิศรพันธ์โสภณ (หม่อมราชวงศ์หนู อิศรางกูร)
**หม่อมราชวงศ์นกแก้ว อิศรางกูร สมรสกับหลวงฟทธินายเวรฤทธินายเวร (หม่อมราชวงศ์โนรี ศิริวงศ์)
**พระธนสารสิทธิการ (หม่อมราชวงศ์มงคล อิศรางกูร)
**หม่อมราชวงศ์จำรัส อิศรางกูร
**หม่อมราชวงศ์ทับทิม อิศรางกูร
**พระสาลียากรพิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์เนตร อิศรางกูร) สมรสกับภรรยาในราชสกุลเดียวกัน คือ หม่อมราชวงศ์บัว อิศรางกูร มีบุตรชาย 1 คน และธิดา 6 คน คือ
***หม่อมหลวงวาสน์ อิศรางกูร
***หม่อมหลวงสังวาลย์ อิศรางกูร
***พระยาสาครวิสัย (หม่อมหลวงเป้า อิศรางกูร)
***หม่อมหลวงแฉล้ม อิศรางกูร
***หม่อมหลวงปุย อิศรางกูร
***หม่อมหลวงเกษร อิศรางกูร
***หม่อมหลวงสงวน อิศรางกูร
**หม่อมราชวงศ์ชุม อิศรางกูร
**หม่อมราชวงศ์ถาด อิศรางกูร (แฝดพี่)
**หม่อมราชวงศ์ขำ อิศรางกูร
**หม่อมราชวงศ์แสวง อิศรางกูร
**ร้อยเอกขุนแผลงสรศาสตร์ (หม่อมราชวงศ์สุภาพ อิศรางกูร) สมรสกับหม่อมราชวงศ์นาน เรณูนันท์ มีบุตรธิดา 6 คน คือ
***รองอำมาตย์โท ขุนทัณฑการวินิจ (หม่อมหลวงถวิล อิศรางกูร)
***หม่อมหลวงปลั่ง อิศรางกูร
***หม่อมหลวงเปล่ง อิศรางกูร
***หม่อมหลวงปิ๋ว อิศรางกูร
***รองเสวกเอก จ่าห้าวยุทธการ (หม่อมหลวงสวาสดิ์ อิศรางกูร)
***หม่อมหลวงปลื้ม อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าขจร อิศรางกูร มีโอรสธิดา 14 คน คือ
** พระยารัถยานุรักษ์ (หม่อมราชวงศ์นุช อิศรางกูร) มีบุตรธิดา คือ
*** คุณหญิงสาครวิสัย (หม่อมหลวงสำเภา อิศรางกูร) สมรสกับสามีในราชสกุลเดียวกัน คือ พระยาสาครวิสัย (หม่อมหลวงเป้า อิศรางกูร)
*** หม่อมหลวงเจือ อิศรางกูร
*** หม่อมหลวงแฉล้ม อิศรางกูร สมรสกับหม่อมราชวงศ์ชั้น สนิทวงศ์
*** หม่อมหลวงอากาศ อิศรางกูร
*** หม่อมหลวงเนื่องพร อิศรางกูร
*** หม่อมหลวงนารถ อิศรางกูร
** หม่อมราชวงศ์สาย อิศรางกูร สมรสกับสามีในราชสกุลเดียวกัน คือ พระธนสารสิทธิการ (หม่อมราชวงศ์มงคล อิศรางกูร)
** หม่อมราชวงศ์ชั้น อิศรางกูร สมรสกับหมื่นจักรแสนยากรในราชสกุลศิริวงศ์
'''พระธิดา'''
 
* หม่อมเจ้าปุก อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าป้อม อิศรางกูร (ประสูติ พ.ศ. 2336)
* หม่อมเจ้าอำพัน อิศรางกูร (พ.ศ. 2341 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2401)
* หม่อมเจ้าประไภย อิศรางกูร (พ.ศ. 2344 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2420)
* หม่อมเจ้ามณฑา อิศรางกูร (พ.ศ. 2346 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2428; พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดสระเกศ เมื่อ 11 มีนาคม พ.ศ. 2428)
* หม่อมเจ้าประภา อิศรางกูร (สิ้นชีพิตักษัย พ.ศ. 2400)
* หม่อมเจ้าบัญชร อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าตลับ อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าจิตร อิศรางกูร (สิ้นชีพิตักษัย พ.ศ. 2400)
* หม่อมเจ้ามุกดา อิศรางกูร (พ.ศ. 2354 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2434; พระราชทานเพลิงศพ ณ [[วัดดุสิดาราม]] เมื่อ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2435)
* หม่อมเจ้าจีด อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าหนูหมี อิศรางกูร (พ.ศ. 2356 – เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2430; พระราชทานเพลิงศพ ณ [[วัดระฆังโฆสิตาราม]] เมื่อ 9 มีนาคม พ.ศ. 2430)
* หม่อมเจ้าอัมภร อิศรางกูร
* หม่อมเจ้ากระจิบ อิศรางกูร (สิ้นชีพิตักษัยในสมัยรัชกาลที่ 3)
* หม่อมเจ้ากลาง อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าประดับ อิศรางกูร (พ.ศ. 2358 – 13 กันยายน พ.ศ. 2421)
* หม่อมเจ้ากำพร้า อิศรางกูร(สิ้นชีพิตักษัย 11 ธันวาคม พ.ศ. 2441)
* หม่อมเจ้าไย อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าหนู อิศรางกูร (พ.ศ. 2364 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2438; พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดระฆังโฆสิตาราม เมื่อ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2438)
* หม่อมเจ้าอุไร อิศรางกูร (พ.ศ. 2366 – 3 เมษายน พ.ศ. 2421)
* หม่อมเจ้าหญิง อิศรางกูร (พ.ศ. 2370 – 5 มกราคม พ.ศ. 2461)
* หม่อมเจ้าละม่อม อิศรางกูร (สิ้นชีพิตักษัย 21 กันยายน พ.ศ. 2444)
* หม่อมเจ้าปี อิศรางกูร บางแห่งว่าหม่อมเจ้าหญิงปี่ (สิ้นชีพิตักษัย 14 ตุลาคม พ.ศ. 2444; พระราชทานเพลิงศพ ณ [[วัดจักรวรรดิราชาวาส]] เมื่อ 20 เมษายน พ.ศ. 2445)
* หม่อมเจ้าเขียน อิศรางกูร (สิ้นชีพิตักษัย 9 มีนาคม พ.ศ. 2446; พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส เมื่อ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2448)
* หม่อมเจ้ารัศมี อิศรางกูร (สิ้นชีพิตักษัย 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2441; พระราชทานเพลิงศพ ณ [[วัดไตรมิตรวิทยาราม]] เมื่อ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2443)
* หม่อมเจ้าถนอม อิศรางกูร (สิ้นชีพิตักษัย 20 มกราคม พ.ศ. 2443; พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดระฆังโฆสิตาราม)
* หม่อมเจ้าสวาสดิ์ อิศรางกูร (สิ้นชีพิตักษัย 8 สิงหาคม พ.ศ. 2450)
* หม่อมเจ้าเรไร อิศรางกูร (สิ้นชีพิตักษัย พ.ศ. 2400)
* หม่อมเจ้าแสง อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าสุวรรณ อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าลดาวัณ อิศรางกูร (สิ้นชีพิตักษัย 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2421)
* หม่อมเจ้าสว่าง อิศรางกูร (พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดสระเกศ เมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2433)
* หม่อมเจ้าสุด อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าอำพา อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าอรชร อิศรางกูร
* หม่อมเจ้ามาลี อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าเล็ก อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าคืบ อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าโมรา อิศรางกูร (พระราชทานเพลิงศพ เมื่อ พ.ศ. 2401)
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม