ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หอพระธาตุมณเฑียร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== พระบรมอัฐิในอดีต ===
เดิมในหอพระธาตุมณเฑียร ประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ แต่เมื่อมีการสร้าง[[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]]ก็มีการเชิญขึ้นไปประดิษฐานบนพระวิมานบน[[หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]] มีรายพระนาม ดังนี้
* [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เชิญไปประดิษฐานบน [[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]]ในรัชกาลที่ 5
* [[สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี]] เชิญไปประดิษฐานบน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทใน รัชกาลที่ 5
843

การแก้ไข