ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยายมราช (ครุฑ)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{ชื่ออื่น|||เจ้าพระยายมราช}}
{{infobox officeholder
{{ผู้นำประเทศ
| name = เจ้าพระยายมราช (ครุฑ)
| image =
| imagesize = 200px
| birth_date = 5/6 [[เมษายน]] [[พ.ศ. 2351]]
| birth_place =
| death_date = [[17 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2408]]
| death_place =
| order = เสนาบดี[[รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทย|เสนาบดีกรมเวียง]]ใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|รัชกาลที่ 4นครบาล]]
| term_start = [[25 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2407]]
| term_end = [[พ.ศ. 2408]]
| predecessor = [[เจ้าพระยาภูธราภัย (นุช บุณยรัตพันธุ์)|เจ้าพระยายมราช (นุช บุณยรัตพันธุ์)]]
| predecessor =
| successor = [[เจ้าพระยายมราช (แก้ว สิงหเสนี)]]
| successor =
| order2 =
| term_start2 =
| term_end2 =
| primeminister2 =
| predecessor2 =
| successor2 =
| order3 =
| term_start3 =
| term_end3 =
| primeminister3 =
| predecessor3 =
| successor3 =
| religion = [[พุทธ]]
| party =
}}
'''เจ้าพระยายมราช''' (นามเดิม '''ครุฑ)''' อดีตเป็น[[รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทย|เสนาบดีกรมเวียงพระนครบาล]]ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]<ref name="เรื่องตั้ง">{{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = สมมตอมรพันธุ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ| ชื่อหนังสือ = เรื่องตั้งเจ้าพระยาในกรุงรัตนโกสินทร์| URL = https://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/502452/2545_ตั้งเจ้าพระยากรุงรัตนโกสินทร์_กรมศิลปากร.pdf| จังหวัด = กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = กรมศิลปากร| ปี = 2545| ISBN = 974-417-534-6| จำนวนหน้า = 404| หน้า = 62-65}}</ref>
 
== ประวัติ ==
'''เจ้าพระยายมราช''' (มีนามเดิมว่า '''ครุฑ)''' เป็นบุตรพระยาอภัยรณฤทธิ์ (ช้าง) เกิดเมื่อวันพุธ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 ปีมะโรง แต่วันพุธเป็นวันขึ้น 11 ค่ำ ส่วนวันขึ้น 10 ค่ำเป็นวันอังคาร จึงอาจตรงกับวันที่ 5 หรือ 6 [[เมษายน]] [[พ.ศ. 2351]] ท่านเป็นข้าหลวงเดิมใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]] และเข้ารับราชการมาตั้งแต่รัชกาลนั้น จนถึงรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ท่านจึงได้รับแต่งตั้งเป็น''จมื่นสรรเพธภักดี'' หัวหมื่นมหาดเล็ก<ref name="เรื่องตั้ง"/>
 
ต่อมาในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงโปรดเกล้าให้เป็น''พระยาจำนงภักดี'' จางวางมหาดเล็ก แล้วเลื่อนเป็น''พระยาราชวรานุกูล วิบูลยภักดีวิริยพาห'' ปลัดทูลฉลองกรมมหาดไทย ถึงปี พ.ศ. 2407 ทรงโปรดเกล้าให้เลื่อนเป็น''เจ้าพระยายมราช ชาติเสนางคนรินทร์ มหินทราธิบดีศรีวิชัย ราชมไหสวรรยบริรักษ์ ภูมิพิทักษโลกาธิกรณ์ ทัณฑฤทธาดิศร สิงหพาหเทพยมุรธาธร มหานครบาลสมุหบดี อภัยพิริยบรากรมพาหุ''<ref name="เรื่องตั้ง"/>
 
เจ้าพระยายมราช (ครุฑ) ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันอาทิตย์ แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย ปีฉลู ตรงกับวันที่ [[17 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2408]] สิริอายุ 57 ปี<ref name="เรื่องตั้ง"/>
 
== ครอบครัว ==
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทย]]
 
{{เรียงลำดับ|ยมราช (ครุฑ)}}
{{อายุขัย|2351|2408}}
[[หมวดหมู่:บรรดาศักดิ์ชั้นเจ้าพระยายมราช|ครุฑ]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไทย]]