ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานอัยการสูงสุด (ประเทศไทย)"

=== รายนามอธิบดีกรมอัยการ ===
*1. [[ขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่ง เวภาระ)]] (พ.ศ. 2436 - 2455)
*2. [[พระยาอรรถการประสิทธิ์ (วิลเลียม อัลเฟรด คุณะดิลก)|พระยาอรรถการประสิทธิ์ (วิลเลียม แอลเฟรด คุณะดิลก)]] (พ.ศ. 2455 - 2460)
*3. [[พระยาอรรถการยบดี (ชุ่ม อรรถจินดา)]] (พ.ศ. 2461 - 2466)
*4. [[พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตบดี (บุญช่วย วณิกกุล)]] (พ.ศ. 2466 - 2471)
1,436

การแก้ไข