ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาอรรถการประสิทธิ์ (วิลเลียม แอลเฟรด คุณะดิลก)"

Xiengyod~commonswiki ย้ายหน้า พระยาอรรถการประสิทธิ์ (วิลเลียม อัลเฟรด คุณะดิลก) ไปยัง พระยาอรรถการประสิทธิ์ (วิลเลียม แอลเฟรด คุณะดิลก): สะกดตามเอกสารร่วมสมัย ซึ่งเลือกทับศัพท์ว่า แอลเฟรด
(Xiengyod~commonswiki ย้ายหน้า พระยาอรรถการประสิทธิ์ (วิลเลียม อัลเฟรด คุณะดิลก) ไปยัง พระยาอรรถการประสิทธิ์ (วิลเลียม แอลเฟรด คุณะดิลก): สะกดตามเอกสารร่วมสมัย ซึ่งเลือกทับศัพท์ว่า แอลเฟรด)
1,024

การแก้ไข