ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานอัยการสูงสุด (ประเทศไทย)"

*3. [[พระยาอรรถการยบดี (ชุ่ม อรรถจินดา)]] (พ.ศ. 2461 - 2466)
*4. [[พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตบดี (บุญช่วย วณิกกุล)]] (พ.ศ. 2466 - 2471)
*5. [[พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)]]] (พ.ศ. 2471 - 2477)
*6. [[พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์)]] (พ.ศ. 2477 - 2488)
*7. [[พระยาอรรถกรมมณุตตี (อรรถกรม ศรียาภัย)]] (พ.ศ. 2488 - 2489)
1,208

การแก้ไข