ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
#** หม่อมราชวงศ์เทโพ อิศรเสนา
#** หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรเสนา
#** หม่อมราชวงศ์หญิงนวลจันทร์ เกษมสันต์ (อิศรเสนา) ถวายตัวเป็นหม่อมห้ามใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์]]
#* หม่อมเจ้าจันตรี อิศรเสนา มีบุตรคือ
#** ร้อยเอก [[หม่อมเทวาธิราช (หม่อมราชวงศ์แดง อิศรเสนา)]] มีบุตร-ธิดาคือ
ผู้ใช้นิรนาม