ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำไส้เล็ก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| GrayPage = 1168
| Image =Stomach_colon_rectum_diagram-th.svg
| Caption = ลำไส้เล็กแองกัส
| Image2 =
| Caption2 =
ผู้ใช้นิรนาม